Izglītības iestādēs īstenos profesionālās orientācijas pasākumus

15.11.2006

Profesionālās izglītības attīstības aģentūra (PIAA) noslēgusi līgumus ar projektu īstenotājiem Eiropas Sociālā fonda (ESF) aktivitātē „Profesionālās orientācijas un konsultēšanas pasākumi izglītības iestādēs".

Līdz ar līgumu parakstīšanu darbību visā Latvijā uzsāks 63 projekti, kuros plānota profesionālās orientācijas pasākumu organizēšana izglītības iestādēs, informatīvo centru attīstība, izglītības iestāžu mājas lapu izveide, mācību ekskursijas skolēniem, sadarbības veidošana ar uzņēmumiem un citas līdzīga rakstura aktivitātes.

Lielākais apstiprināto projektu skaits ir Lielrīgas reģionā, kur kopumā īstenos 24 profesionālās orientācijas projektus. Vidzemes reģionā uzsāks 11, Zemgales reģionā - 10, Latgales un Kurzemes reģionā - 9 projektu īstenošanu.

Atkārtoti izsludinātajā konkursā PIAA saņēma 134 projektu iesniegumus, no kuriem administratīvi atbilstīgs bija 101 projekts. Izglītības un zinātnes ministrija tālākai virzībai atbalstīja 66 projektus. Kopējā projektu īstenošanas summa ir 559653,69 lati, no tiem 75% jeb 406890,98 latus sedz Eiropas Sociālais fonds.  

Projektu iesniegšanas termiņš bija 2005.gada 5.decembris, un tos varēja iesniegt izglītības iestādes, izglītības atbalsta iestādes, valsts un pašvaldību iestādes, kā arī profesionālās asociācijas. Projektu ilgums ir no četriem līdz divpadsmit mēnešiem, savukārt viena projekta izmaksas varēja plānot no 2000 līdz 10 000 latu.

Pirmajā šīs aktivitātes atklātajā konkursā, ko izsludināja 2004.gada 20.septembrī, PIAA saņēma 117 projektu pieteikumus. No tiem IZM apstiprināja un PIAA noslēdza līgumus par 72 projektu īstenošanu ar kopējo finansējumu 430 339 latu apmērā.

Tādējādi ESF aktivitātē „Profesionālās orientācijas un konsultēšanas pasākumi izglītības iestādēs" Latvijas izglītības vai pašvaldības iestādes kopumā īsteno 135 profesionālās orientācijas projektus ar kopējo attiecināmo finansējumu 989992,69 latu apmērā. Kopējais pieejamais finansējums aktivitātes īstenošanai ir 1 124 486 lati. 

PIAA kā struktūrfondu apguves 2.līmeņa starpniekinstitūcija administrē un koordinē ESF atklātu konkursu projektu ieviešanu izglītības nozarē.

Papildinformācija:

Elīna Vimba

PIAA sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 7358446, mob. tālr.: 6789874
e-pasts: elina.vimba@piaa.gov.lv