Īstenos trīs jaunus Leonardo da Vinci projektus

29.09.2006

Profesionālās izglītības attīstības aģentūra (PIAA) ir noslēgusi līgumus par trīs jaunu ES profesionālās izglītības programmas Leonardo da Vinci projektu īstenošanu.

Līdz ar līgumu parakstīšanu darbību sāks divi tā dēvētie pilotprojekti, kas ir eksperimentāli projekti dažādu pakāpju profesionālo izglītības programmu, profesiju standartu, inovatīvu mācību un metodiskos materiālu izstrādei, un viens valodu projekts, kas orientēts uz svešvalodu apguvi un mācīšanos strādājošajiem viņu profesionālajā vidē, kā arī mācību un metodisko materiālu izstrādi.

Latvijas Jūras akadēmija īstenos pilotprojektu Jūrnieku sertifikātu viltojumi - drauds jūrnieku apmācības sistēmai" (Seafarer Certificate Forgery: The threat undermining the Quality of Training), kurā plānots izveidot jūrnieku izglītības sertifikātu datu bāzi un apmācīt jūras administrācijas darbiniekus viltojumu atklāšanā. Projektam paredzēts 272 432 EUR liels finansējums, no kuriem 201 595 EUR ir Eiropas Savienības finansējums.

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība realizēs pilotprojektu „Strādājošo darba tiesību aizsardzība darba spēka kustības (mobilitātes) ietvaros" (Trade Union as defensive mechanism of labour market in free labour force mobility). Tā laikā plānots sagatavot mācību programmas, kas palīdzētu strādājošajiem integrēties starptautiskajā darba tirgū. Projektam paredzēts 280 008 EUR liels budžets. No tā 246 006,20 EUR segs ES.

Savukārt SIA „Valodu mācību centrs" uzsāks valodu projektu „Vienota dzelzceļa valoda drošākai Eiropai" (Uniform Railway Language for Safer Europe), kas paredz  izstrādāt mācību līdzekļus profesionālās angļu valodas apguvei dzelzceļa darbiniekiem. Projekta kopējais budžets ir  353 907 EUR, no kuriem 265 429,50 EUR ir ES finansējums.

Atklātā projektu konkursā, kas noslēdzās 2006. gada 10. februārī, PIAA saņēma 15 projektu pieteikumus, ko divās kārtās vērtēja gan eksperti Latvijā, gan Eiropas Komisijā. Projektus varēja izstrādāt un iesniegt juridiskas personas.

Leonardo da Vinci programmas mērķis ir ar starptautiskās sadarbības palīdzību uzlabot profesionālās izglītības sistēmu un metodes, izstrādāt vienotu vērtēšanas sistēmu Eiropā, kā arī veicināt inovācijas.

Leonardo da Vinci programmā kopš 2000.gada apstiprināti 25 valodu un pilotprojekti par 5 119 124 EUR. Tajos piedalījušās vairāk kā 76 juridiskas personas no Latvijas un 121 ārvalstu partneris. 

Papildinformācija:

Elīna Vimba

PIAA sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 7358446, mob. tālr.: 6789874
e-pasts: elina.vimba@piaa.gov.lv