ESF projekti uzlabos profesionālās izglītības programmas

26.09.2006

Līdz ar līgumu parakstīšanu ar Profesionālās izglītības attīstības aģentūru (PIAA) darbu visā Latvijā uzsāks 30 projekti Eiropas Sociālā fonda (ESF) aktivitātē „Izglītības programmu uzlabošana sākotnējā profesionālajā izglītībā ekonomikai svarīgās nozarēs".

Lielākais apstiprināto projektu skaits ir Kurzemes reģionā, kur kopumā īstenos 9 izglītības programmu uzlabošanas projektus. Latgales reģionā uzsāks 7, Lielrīgas reģionā - 6, Vidzemes reģionā - 5 un Zemgales reģionā - 3 projektu īstenošanu.

Projektos plānots īstenot profesionālās izglītības programmu izstrādi vai esošo programmu uzlabošanu, kā arī mācību priekšmetu, mācību prakses, patstāvīgo darbu satura un metodiskā nodrošinājuma izstrādi, mācību metožu pilnveidi. Projektos paredzēta arī mācību aprīkojuma uzlabošana atbilstoši izglītības programmu īstenošanas prasībām.

Atkārtoti izsludinātajā konkursā PIAA saņēma 61 projektu iesniegumu, no kuriem administratīvi atbilstīgi bija 45 projekti. Izglītības un zinātnes ministrija apstiprināja 30 projektus ar kopējo finansējumu 2 044 930,68 LVL apmērā. No tā 75% jeb 1 533 695,33 LVL sedz Eiropas Sociālais fonds. Pieteikumu iesniegšanas termiņš bija 2006. gada 14. februāris. Projektus varēja iesniegt valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestādes. Projektu īstenošanas ilgums šajā aktivitātē ir no viena līdz trīs gadiem.

Pirmajā šīs aktivitātes konkursā, ko izsludināja 2004.gada 1.oktobrī, kopumā PIAA saņēma 71 projektu iesniegumu, no kuriem IZM apstiprināja un PIAA noslēdza līgumus par 51 projekta īstenošanu ar kopējo finansējumu 3 429 943 LVL apmērā. 

Tādējādi ESF aktivitātē „Izglītības programmu uzlabošana sākotnējā profesionālajā izglītībā ekonomikai svarīgās nozarēs" Latvijas izglītības iestādes īsteno 81 izglītības programmu uzlabošanas projektu ar kopējo attiecināmo finansējumu 5 474 873,6 LVL. Kopējais pieejamais finansējums aktivitātes ieviešanai ir 6 650 000 LVL. 

PIAA kā struktūrfondu apguves 2.līmeņa starpniekinstitūcija administrē un koordinē ESF atklātu konkursu projektu ieviešanu izglītības nozarē.

Papildinformācija:

Elīna Vimba

PIAA sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 7358446, mob. tālr.: 6789874
e-pasts: elina.vimba@piaa.gov.lv