Izsludina nacionālo Leonardo da Vinci projektu kvalitātes konkursu

25.05.2006

Lai noskaidrotu kvalitatīvākos 2003. - 2004. gadā iesniegtos (jau realizētos) pieredzes apmaiņas un prakses projektus, kā arī labākos mobilitātes projektu dalībnieku veiksmes stāstus, Profesionālās izglītības attīstības aģentūra (PIAA) izsludina kvalitātes balvas konkursu „Spārni 2006".

„Ar šo konkursu mums ir iespēja veicināt labas kvalitātes projektu izstrādi un ieviešanu, novērtēt projektu vadītāju ieguldījumu, kā arī nostiprināt sadarbību starp projektu iesniedzējiem un veicināt individuālo mobilitāti," konkursa nozīmi skaidro PIAA Leonardo da Vinci daļas vadītāja Dzintra Džonsa.

Atšķirībā no iepriekšējā kvalitātes balvas konkursa 2004.gadā šogad konkursā ir izvirzītas divas nominācijas - „Kvalitatīvākais projekts" un „Labākais mobilitātes projekta dalībnieka veiksmes stāsts".

Konkursā par kvalitatīvāko projektu var piedalīties institūcijas, kas īstenojušas Leonardo da Vinci 2003. un/vai 2004. gada konkursu prakses un pieredzes apmaiņas projektus. Savukārt uz labākā mobilitātes projekta dalībnieka veiksmes stāsta titulu var pretendēt īstenoto projektu dalībnieki.

Lai pieteiktos konkursam, līdz 2006. gada 30. jūnijam projekta īstenotājiem ir jāiesniedz vai ierakstītā vēstulē jānosūta Leonardo da Vinci daļai pašvērtējums (pieteikuma anketa un projekta rezultātu izplatīšanas materiāli), savukārt projekta dalībniekam - pieteikuma anketa (veiksmes stāsts un projekta rezultātu izplatīšanas materiāli - fotogrāfijas, publikācijas presē u.c.). 

Projektu kvalitātes un dalībnieku veiksmes stāstu vērtēšana notiks divās kārtās, pamatojoties uz pieteikuma anketu un papildus iesniegtajiem projektu materiāliem. Pirmajā kārtā konkursa dalībnieku vērtēšanu un atlasi veiks ES programmas Leonardo da Vinci daļas darbinieki, otrajai kārtai izvirzot maksimums 50 projektus un 25 individuālās veiksmes stāstus. Savukārt otrajā kārtā vērtēšanu veiks Leonardo da Vinci programmas padomes izveidota ekspertu grupa.

Kvalitātes balvai izvirzīs astoņus projektus un astoņus projektu dalībnieku veiksmes stāstus, kas īpaši rīkotā pasākumā saņems PIAA un Izglītības un zinātnes ministrijas parakstītu kvalitātes apliecinājumu - diplomu „Spārni 2006".

Kā jau ziņojām iepriekš, profesionālās izglītības programmas Leonardo da Vinci mobilitātes projektu starptautiskās kvalitātes balvas „Quality in Mobility Award 2006" ietvaros 10.maijā Grācā, Austrijā svinīgā ceremonijā Vidzemes Augstskolas studentu prakses projekta dalībniece Anda Vaiče saņēma starptautisko Leonardo da Vinci atzinības rakstu un titulu „Leonardo da Vinci vēstnese 2006".

Papildinformācija:

Elīna Vimba, PIAA sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 7358446; mob. tālr.: 6789874
e-pasts: elina.vimba@piaa.gov.lv