Stiprinās Baltijas – Ziemeļvalstu reģionu mobilitāti izglītībā un nodarbinātībā

12.03.2008

13. un 14. martā Rīgā, Maritim Park Hotel, notiks pirmā kopējā Eiropas Komisijas mobilitātes tīklu - Euroguidance, Europass un EURES - Ziemeļvalstu un Baltijas valstu profesionāļu konference „Starpkultūru dialogs mobilitātes veicināšanai", lai risinātu mobilitātes attīstības jautājumus izglītībā un nodarbinātībā.

Konferencē piedalīsies EK mobilitātes tīklu profesionāļi no astoņām valstīm: Latvijas, Dānijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Somijas, Īslandes, Igaunijas un Lietuvas. Latviju konferencē pārstāvēs Euroguidance jeb Eiropas izglītības informācijas tīkla pārstāvji - Valsts izglītības attīstības aģentūras speciālisti, kā arī EURES jeb Eiropas nodarbinātības valsts dienestu tīkla pārstāvji - Valsts nodarbinātības aģentūras speciālisti un Europass tīkla pārstāvji no Akadēmiskās informācijas centra.

Eiropas Komisija 2008. gadu ir pasludinājusi par Eiropas starpkultūru dialoga gadu, lai uzlabotu eiropiešu spējas darboties aizvien atvērtākā, bet tai pašā laikā sarežģītākā vidē.

„Ir svarīgi, lai, dodoties mācīties vai strādāt uz citu valsti, katrs eiropietis būtu atvērts otras valsts kultūratšķirībām. Pievērst savu klientu uzmanību šiem jautājumiem, nevis tikai nodrošināt ar informāciju par izglītības vai darba iespējām ES, ir viens no Eiropas mobilitātes tīklu uzdevumiem. Rīgas konference ir mēģinājums Baltijas un Ziemeļvalstu mobilitātes tīklu EURES, Euroguidance un Europass darbiniekiem nodibināt ciešāku sadarbību, lai mēs spētu stiprināt Eiropas iedzīvotāju mobilitāti izglītībā un nodarbinātībā," konferences uzdevumus raksturo Euroguidance Latvija vadītāja Aleksandra Joma.

Konferences dalībnieki diskutēs par starpkultūru dialoga nozīmi mobilitātes veicināšanā. Darba gaitā plānots identificēt tās starpkultūru barjeras, kas eksistē izglītībā un nodarbinātībā, un meklēt risinājumus tam, kā tās pārvarēt Baltijas-Ziemeļvalstu starpvalstu sadarbībā starp mobilitātes tīkliem. Ar konferences atziņām ir paredzēts iepazīstināt ne tikai visus Baltijas - Ziemeļvalstu, bet arī pārējo Eiropas vasltu mobilitātes tīklu profesionāļus.

Papildinformācija:

Inita Blačforda
VIAA Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 7814326, mob. tālr.: 29144193
e-pasts: inita.blacforda@viaa.gov.lv