Konferencē aktualizē karjeras atbalsta nepieciešamību skolēniem

28.10.2009

Lai aktualizētu jautājumu par karjeras attīstības atbalsta nepieciešamību bērniem un jauniešiem un apkopotu pieredzi karjeras izglītības pasākumu organizēšanā un īstenošanā izglītības iestādēs, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) rīko konferenci „Karjeras attīstības atbalsts skolēniem”. Tā notiks piektdien, 30. oktobrī, no plkst. 10:00 līdz 15:30 viesnīcā „Rīga” (Aspazijas bulvārī 22, Rīgā).

Konferenci atklās VIAA direktore Dita Traidās un Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece nozares politikas jautājumos Kristīne Vāgnere. Konferencē pulcēsies vairāk nekā 150 karjeras atbalsta procesā iesaistīto speciālistu – augstskolu lektori, pārstāvji no dažādām valsts iestādēm, pašvaldībām, izglītības pārvaldēm, vispārizglītojošajām skolām, bibliotēkām, Latvijas Vecāku apvienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas u.c.

Dalībnieki varēs uzklausīt dažādu iestāžu pieredzi, kā plānot un īstenot karjeras izglītības pasākumus un cik daudzveidīgas ir karjeras atbalsta iespējas ne tikai galvaspilsētā, bet arī mazās lauku skolās.

Konferences noslēgumā plānota paneļdiskusija par karjeras vadības prasmju integrēšanu izglītības procesā, karjeras atbalsta pakalpojumu pieejamību un to kvalitātes nodrošināšanu izglītības sektorā, kā arī starpsektoru un starpinstitūciju sadarbību un atbalstu šādu pakalpojumu piedāvājuma paplašināšanai jauniešiem. Diskutēt ir aicināti visi konferences dalībnieki.

„Ir bezgala svarīgi veidot savu dzīvi tā, lai bez profesionālās darbības mums ir arī ģimene, brīvais laiks, hobiji, aktīva līdzdarbība sabiedriskajā dzīvē, pilsoniskums u.c. dzīves vērtības. Konference būs lieliska iespēja dažādiem karjeras attīstības procesā iesaistītajiem satikties, dalīties pieredzē, diskutēt par šiem jautājumiem. Īpaši vērtīgu informāciju un veselīgu domu apmaiņu sagaidām no konferences noslēgumā plānotās diskusijas, kurā ceram saklausīt arī jaunas ierosmes par karjeras atbalstu skolēniem,” uzsver VIAA Karjeras atbalsta departamenta direktore Aleksandra Joma. 

VIAA nodrošina karjeras attīstības atbalsta sistēmā iesaistīto institūciju sadarbību, veicot Sadarbības padomes sekretariāta funkcijas, koordinē karjeras attīstības atbalsta sistēmas ieviešanu starp izglītības un darba sektoru un nodrošina sistēmā iesaistīto institūciju sadarbības attīstību. Arī nacionālā izglītības iespēju datubāze NIID.LV ir VIAA pārziņā.

Papildu informācija:

Ruta Mihalovska,
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 67359076
Mob. tālr.: +371 29355004
e-pasts: ruta.mihalovska@viaa.gov.lv