Izsludināts konkurss Leonardo da Vinci programmas projektu pieteikumiem

04.11.2009

Eiropas Komisija (EK) ir izsludinājusi konkursu projektu pieteikumiem Mūžizglītības programmā, tostarp ES profesionālās izglītības Leonardo da Vinci programmā, kuru Latvijā administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA).

Leonardo da Vinci programmā konkurss atvērts sešu veidu projektiem. Viens no populārākajiem ir mobilitātes jeb mācību prakses un pieredzes apmaiņas projekti jauniešiem, kas iegūst sākotnējo profesionālo praksi, cilvēkiem darba tirgū un profesionālās izglītības speciālistiem. Partnerības projekti paredzēti profesionālās izglītības iestāžu un atbalsta organizāciju sadarbības attīstīšanai, bet sadarbības tīklu projekti stiprina sadarbību starp profesionālajā izglītībā iesaistītajiem dalībniekiem (uzņēmumiem, izglītības iestādēm, profesionālajām asociācijām u.c). Eiropas valstu un pasaules labāko profesionālās izglītības metožu, materiālu, līdzekļu, darba formu u.c. adaptāciju, izplatīšanu un izmantošanu visā Eiropas Kopienā veicina inovāciju pārneses projekti, savukārt inovāciju attīstības projekti ir starptautiski sadarbības projekti, kas izstrādā kopējus risinājumus profesionālās izglītības kvalitātes uzlabošanai visās programmas dalībvalstīs.

Lai atrastu piemērotu partnerorganizāciju kādā no programmas 33 dalībvalstīm un kopīgi izstrādātu projekta pieteikumu, institūcijām ir iespējams īstenot sagatavošanas vizītes projektus. To laikā var apmeklēt potenciālos sadarbības partnerus, kā arī piedalīties programmas dalībvalstu Nacionālo aģentūru organizētajos kontaktsemināros. Sagatavošanas vizīšu projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš nav ierobežots –  tos var iesniegt visu gadu, bet ne vēlāk kā piecas nedēļas pirms plānotās vizītes. Programma finansē dalībnieka uzturēšanās izdevumus, ceļa izdevumus, apdrošināšanu un dalības maksu kontaktsemināros.

Līdzīgi kā iepriekšējos gados EK ir noteikusi dažādiem projektu veidiem atšķirīgus pieteikumu iesniegšanas gala termiņus. Mobilitātes projektu pieteikumi iesniedzami līdz 2010. gada 5. februārim, partnerības projektu pieteikumi – līdz 19. februārim, savukārt inovāciju attīstības, inovāciju pārneses un sadarbības tīkla projektu pieteikumi – līdz 26. februārim.

Mobilitātes, partnerības un inovāciju pārneses projektu pieteikumi jāiesniedz VIAA Leonardo da Vinci programmas nodaļā, savukārt inovāciju attīstības un sadarbības tīkla projektu pieteikumi – EK. Projektus var iesniegt juridiskas personas – gan izglītības iestādes, kas saistītas ar profesionālo izglītību un arodapmācību, gan organizācijas, institūcijas un uzņēmumi, kas ir reģistrēti kādā no 33 Leonardo da Vinci programmas dalībvalstīm. Lai sniegtu detalizētu informāciju par konkursa prasībām, projektos paredzamajām aktivitātēm, veidlapu aizpildīšanu, pieejamo finansējumu un citiem aktuāliem jautājumiem, 2009. gada 11. novembrī plkst. 11:00 un 14:00 VIAA telpās (Rīgā, Vaļņu ielā 1, 4. stāva zālē) notiks divi informatīvie semināri. Interesentus aicinām pieteikties, zvanot pa tālruni 67830834 vai rakstot uz e-pastu: leonardo@viaa.gov.lv .

Savukārt 23. novembrī Helsinkos un 7. decembrī Briselē EK (Education, Audiovisual & Culture Executive Agency) rīko informatīvās dienas par Mūžizglītības programmas centralizētajām aktivitātēm 2010. gada projektu pieteikumu konkursa ietvaros. Plašāka informācija: http://lllinfodays.teamwork.fr/.

Informācija par programmu, projektu izstrādes vadlīnijām un iesniegšanas kārtību ir publicēta VIAA mājas lapas sadaļās, kas veltītas katram projektu veidam (apakšsadaļās Dokumenti un veidlapas), kā arī EK mājas lapā http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm.

Papildu informācija:

Ruta Mihalovska,
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 67359076
Mob. tālr.: +371 29355004
e-pasts: ruta.mihalovska@viaa.gov.lv