Parakstīs pirmās vienošanās ESF aktivitātē „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei”

16.11.2009

Otrdien, 17. novembrī, pulksten 14:00 Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA), Vaļņu ielā 1, 4. stāvā, tiks parakstītas pirmās astoņas vienošanās ar projektu īstenotājiem par finansējuma saņemšanu Eiropas Sociālā fonda (ESF) aktivitātē „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” (1.1.1.2.).

Vienošanās plānots parakstīt ar

  • Rīgas Tehnisko universitāti

3 projekti: „Jauno zinātnieku grupas multidisciplinārs pētījums biomateriālu tehnoloģiju izstrādei”, „Mehānisku elementu virsmas un to iekšējās struktūras nanotehnoloģiskie pētījumi mašīnbūvē”, „Starpnozaru zinātniskās grupas izveidošana viedo tekstiliju jaunu funkcionālo īpašību attīstīšanai un integrēšanai inovatīvos izstrādājumos”;

  • Latvijas Organiskās sintēzes institūtu

2 projekti: „Jaunu farmakomodulatoru dizains un to nanoasociātu kā transporta formu pētījumi”, „Cinku saturošo enzīmu inhibitoru izveide un pretvēža aktivitātes pētījumi”;

  • Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu „Silava”

projekts „Ģenētisko faktoru nozīme adaptēties spējīgu un pēc koksnes īpašībām kvalitatīvu mežaudžu izveidē”;

  • Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru

projekts „Slimību patoģenēzes ģenētisko un molekulāro mehānismu izpēte un jaunu terapijas un diagnostikas līdzekļu izstrāde”;

  • Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtu

projekts „Nanomateriāli perspektīviem energoefektīviem risinājumiem”.

Visu 35 apstiprināto projektu saraksts ir publicēts VIAA mājas lapā: ES struktūrfondi » Projektu konkursi » Konkursu rezultāti. Vienošanās ar pārējo 27 projektu īstenotājiem plānots parakstīt līdz novembra beigām.

Pirmajai atklātas projektu iesniegumu atlases kārtai piešķirtais finansējums ir 40 miljoni latu. Projektu īstenotāji saņems projektu īstenošanai avansa maksājumu, kas nepārsniedz 20% no projektam paredzētā ESF un valsts budžeta apmēra.

Papildu informācija:

Ruta Mihalovska,
VIAA sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 67359076
Mob. tālr.: +371 29355004
e-pasts: ruta.mihalovska@viaa.gov.lv