Sāks īstenot projektus ESF aktivitātē „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei”

17.11.2009

17. novembrī Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA) tika parakstītas pirmās astoņas vienošanās ar projektu īstenotājiem par finansējuma saņemšanu Eiropas Sociālā fonda (ESF) aktivitātē „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” (1.1.1.2.).

Vienošanās parakstītas ar Rīgas Tehnisko universitāti (īstenos 3 projektus), Latvijas Organiskās sintēzes institūtu (īstenos 2 projektus), Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu „Silava” (1 projekts), Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru (1 projekts), Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtu (1 projekts).

Visu 35 apstiprināto projektu saraksts ir publicēts VIAA mājas lapā: ES struktūrfondi » Zinātne » Zinātnes aktivitātes . Vienošanās ar pārējo 27 projektu īstenotājiem plānots parakstīt līdz novembra beigām.

Pirmajai atklātas projektu iesniegumu atlases kārtai piešķirtais finansējums ir 40 miljoni latu. Projektu īstenotāji saņems projektu īstenošanai avansa maksājumu, kas nepārsniedz 20% no projektam paredzētā ESF un valsts budžeta apmēra.

„ESF līdzekļi ir ilgi gaidīts un nozīmīgs atbalsts Latvijas zinātnei. Īpaši svarīgs tas ir laikā, kad būtiski veicināt zinātnē nodarbināto skaita pieaugumu un sekmēt ārvalstīs strādājošo zinātnieku atgriešanos Latvijā. Esmu pārliecināta, ka šīs aktivitātes ietvaros ne vien tiks radītas darba vietas jaunai Latvijas zinātnieku paaudzei, bet arī tiks veikti tādi pētījumi, ar kuriem Latvijai lepoties visā pasaulē,” uzskata VIAA direktore Dita Traidās.

Izveidojot jaunas zinātniskās grupas un piesaistot tajās ievērojamu skaitu jauno zinātnieku, Latvijas zinātnieki iecerējuši īstenot projektus tādās jomās kā ķīmija, farmācija, medicīna, fizika, bioloģija, matemātika, ģeoloģija, vides zinātne, lauksaimniecība, mežzinātne, mašīnzinātne, mehānika, informācijas tehnoloģijas, elektronika, telekomunikācijas, enerģētika un materiālzinātne, kā arī humanitārās zinātnes.

Medicīnas jomā ar šo projektu palīdzību paredzēts izveidot cinku saturošo enzīmu inhibitorus, īstenot pretvēža aktivitātes pētījumus, uzlabot neirodeģeneratīvo slimību ārstēšanu ar jauna tipa priviliģētām struktūrām, izpētīt slimību patoģenēzes ģenētiskos un molekulāros mehānismus un izstrādāt jaunus terapijas un diagnostikas līdzekļus.

Lauksaimniecības un vides nozarē plānots veikt pazemes ūdeņu pētījumus, nodrošināt Latvijas lašveidīgo zivju ezeru ilgtspējību, izstrādāt videi draudzīgu un ilgtspējīgu laukaugu šķirņu selekcijas tehnoloģijas, kā arī veikt videi draudzīgu audzēšanas risinājumu, produktu izstrādes un ieviešanas izpēti ar datortehnoloģiju atbalstu.

Projektu ietvaros plānots arī izpētīt nanomateriālus perspektīviem energoefektīviem risinājumiem, radīt jaunus grūti kūstošus savienojumus nanopulveru iegūšanas paņēmienu un nanostrukturētu kompozītmateriālu izstrādei, kā arī īstenot daudz citu pētījumu.

ESF aktivitātes „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” vispārējais mērķis ir nodrošināt zinātniskajā darbā nodarbināto skaita pieaugumu, sekmēt ārvalstīs strādājošo zinātnieku atgriešanos Latvijā un ārvalstu zinātnieku piesaisti. Aktivitāte paredz atbalstu jaunu darba vietu izveidei zinātniekiem, to atalgojumam un darba vietu uzturēšanas izdevumiem zinātniskajās institūcijās, jaunu zinātnisko grupu izveidošanai zinātnes projektu īstenošanai. Projektu varēja izstrādāt un iesniegt valsts zinātniskā institūcija – valsts zinātniskais institūts, valsts augstskola vai valsts augstskolas zinātniskais institūts.

Papildu informācija:

Ruta Mihalovska,
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 67359076
Mob. tālr.: +371 29355004
e-pasts: ruta.mihalovska@viaa.gov.lv


Lejupielādēt fotogrāfijas: ?d=files/news/1976/zinatne_17_11_2009.zip