Pieaudzis projektu iesniegumu skaits Leonardo da Vinci programmā

31.03.2009

Noslēdzoties 2009. gada projektu iesniegumu konkursam Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammā, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) saņēmusi par ceturtdaļu vairāk projektu nekā pērn. Šogad VIAA ir iesniegti par 46 mobilitātes projektiem un par diviem partnerības projektiem vairāk nekā pirms gada. Savukārt nemainīgs palicis iesniegto inovāciju pārneses projektu iesniegumu skaits.

Kopumā VIAA ir saņēmusi 178 mobilitātes projektu iesniegumus (no tiem: 46 prakses projektu iesniegumi projektu veidā Sākotnējā profesionālajā izglītībā iesaistītie audzēkņi (IVT), 59 prakses projektu iesniegumi projektu veidā Cilvēki darba tirgū (PLM), 73 pieredzes apmaiņas projektu iesniegumi projektu veidā Profesionālās izglītības speciālisti (VETPRO)). VIAA ir saņēmusi 44 partnerības projektu iesniegumus un 15 inovāciju pārneses projektu iesniegumus.

Pēc tehniskās atlases par neatbilstošiem tehniskajām prasībām atzīti 22 mobilitātes projektu iesniegumi. 156 tehniski atbilstošie mobilitātes projektu iesniegumi ir nodoti kvalitatīvajai vērtēšanai, kas risināsies līdz 23. aprīlim. Pēc tam četru nedēļu laikā vērtēšanas komiteja apkopos rezultātus un sagatavos priekšlikumu projektu iesniegumu apstiprināšanai. Apstiprināto projektu saraksts būs zināms 2009. gada maijā.

Partnerības projektus ekspertu komiteja sāks izvērtēt, kad no Eiropas Komisijas būs saņemts atzinums par to tehnisko atbilstību (to veic īpaši izstrādāta datorsistēma visas Eiropas līmenī). Pēc tam projektus izvērtēs eksperti un vēlreiz datorsistēma. Rezultāti par apstiprinātajiem partnerības projektiem būs zināmi jūlijā.

Jau ir uzsākta inovāciju pārneses projektu kvalitatīvā vērtēšana visiem saņemtajiem projektu iesniegumiem. Parasti rezultāti tiek apstiprināti augustā, jo Eiropas Komisija veic detalizētu pārbaudi, lai novērstu t.s. dubultā finansējuma risku.

Papildus augstāk minētajiem projektu iesniegumiem līdz šim VIAA ir saņēmusi 10 sagatavošanas vizīšu projektu iesniegumus (sagatavošanas vizīšu projekti iesniedzami visu gadu), no kuriem jau apstiprināti 7 projektu iesniegumi par 6 849 EUR. Sagatavošanas vizītes dod iespēju organizācijām atrast piemērotu partnerorganizāciju, lai izstrādātu un īstenotu mobilitātes, partnerības vai inovāciju pārneses projektus.

Tāpat kā iepriekš, arī šogad projektu konkursā pārstāvēto nozaru spektrs ir visai plašs. VIAA saņēmusi projektu pieteikumus ne tikai no tradicionālajiem projektu iesniedzējiem - izglītības iestādēm, bet arī no pašvaldību sociālajiem dienestiem, personāla vadības uzņēmumiem, mežniecībām un daudziem citiem interesentiem.

Patlaban VIAA datu sistēmā ievada un apkopo pieprasītā finansējuma apjomu, kas būs zināms apmēram pēc divām nedēļām. 2009. gadā visos projektu veidos kopā Latvijā pieejamais finansējums ir 2 335 000 EUR, no tiem mobilitātes projektiem paredzēts 1 180 000 EUR, partnerības projektiem - 165 000 EUR, inovāciju pārneses projektiem - 960 000 EUR, savukārt sagatavošanas vizītēm - 30 000 EUR.

Papildu informācija:

Ruta Mihalovska,
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 67359076
Mob. tālr.: +371 29355004
e-pasts: ruta.mihalovska@viaa.gov.lv