Īstenos 83 Leonardo da Vinci mobilitātes projektus

01.06.2009

Noslēdzoties 2009. gada mobilitātes projektu iesniegumu izvērtēšanai, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir apstiprinājusi 83 projektus Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammā ar kopējo finansējumu 1 204 168 EUR. Projektu ietvaros praksi vai starptautisku pieredzi iegūs 419 dalībnieku.

52 apstiprināto prakses projektu ietvaros 287 cilvēki (profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi vai jaunie speciālisti darba tirgū) dosies uz kādu no programmas dalībvalstīm, lai pilnveidotu savas praktiskās iemaņas un zināšanas apgūstāmajā specialitātē.

Savukārt 132 profesionālās izglītības speciālistiem 31 projekta ietvaros būs iespēja gūt starptautisku pieredzi un jaunas zināšanas, izzinot kolēģu pieredzi līdzīgu jautājumu un problēmu risināšanā profesionālās izglītības jomā.

Divu nedēļu laikā projektu iesniedzējiem VIAA nosūtīs lēmumus. Kopumā 2009. gada projektu iesniegumu konkursā VIAA saņēma 178 mobilitātes projektu iesniegumus, kas ir par 46 projektiem vairāk nekā 2008. gadā. Par neatbilstošiem tehniskajām prasībām tika atzīti 17 mobilitātes projektu iesniegumi, savukārt 161 tehniskajiem kritērijiem atbilstošs mobilitātes projektu iesniegums tika vērtēts arī pēc kvalitātes kritērijiem.

Tāpat kā iepriekš, arī šogad projektu konkursā pārstāvēto nozaru spektrs ir visai plašs. VIAA saņēmusi projektu pieteikumus ne tikai no tradicionālajiem projektu iesniedzējiem - izglītības iestādēm, bet arī no pašvaldību sociālajiem dienestiem, ārstniecības iestādēm, vides aizsardzības organizācijām, bibliotēkām, enerģijas un IT firmām, personāla vadības uzņēmumiem, mežniecībām un daudziem citiem interesentiem.

„Tas, ka Leonardo da Vinci mobilitātes projektus iesniedz ne tikai profesionālās izglītības iestādes, bet arī dažādas organizācijas, institūcijas un uzņēmumi, apliecina vēlmi attīstīties un paaugstināt darbinieku zināšanu un prasmju līmeni. Šī ir lieliska iespēja iepazīt citu valstu kolēģu pieredzi, ko mūsu uzņēmēji labprāt izmanto," norāda VIAA Leonardo da Vinci programmas nodaļas vadītāja Dagnija Dilāne, piebilstot, ka šogad daudzi iesniegtie projekti bija izstrādāti kvalitatīvāk nekā iepriekšējos gados.

Iecienītākie Leonardo da Vinci mobilitātes projektu galamērķi ir Vācija, Somija, Lielbritānija, Itālija un Spānija. Vairākus mobilitātes projektus paredzēts īstenot sadarbībā ar kaimiņvalstīm Igauniju un Lietuvu. Arvien biežāk par prakšu un pieredzes apmaiņas vietu tiek izvēlēta ES kandidātvalsts Turcija.

2009.gadā visos Leonardo da Vinci projektu veidos kopā Latvijā pieejamais finansējums ir 2 335 000 EUR, no tiem mobilitātes projektiem - 1 204 700 EUR, partnerības projektiem - 140 300 EUR, inovāciju pārneses projektiem - 960 000 EUR, savukārt sagatavošanas vizītēm - 30 000 EUR.

Ar Leonardo da Vinci programmas mobilitātes projektu rezultātiem var iepazīties VIAA mājas lapas sadaļā: Leonardo da Vinci » Konkursi » Konkursu rezultāti.


Papildu informācija:

Ruta Mihalovska,
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 67359076
Mob. tālr.: +371 29355004
e-pasts: ruta.mihalovska@viaa.gov.lv