Izglītotāji veidos Latvijas nozaru profesionālo kvalifikāciju sistēmu sadarbībā ar sociālajiem partneriem

02.12.2010

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 1. decembrī sāka profesionālajai izglītībai ļoti nozīmīga projekta īstenošanu, kuru tā izstrādājusi un īstenos kopā ar saviem sadarbības partneriem – Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Valsts izglītības satura centru un Izglītības kvalitātes valsts dienestu. Projekts ir izstrādāts Eiropas Sociālā fonda (ESF) aktivitātē „Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības pārstrukturizācija” (1.2.1.1.1.).

Projekta īstenošanas gaitā plānots pārskatīt profesionālās izglītības saturu, piemērojot to veiktajiem tautsaimniecības nozaru izpētes rezultātiem, izveidojot nozaru profesionālo kvalifikāciju struktūru, pārskatot profesiju standartus nozarēs un aktualizējot specializāciju pamatprasības. Ne mazāk svarīgs uzdevums projektā ir  ārpus formālās izglītības iegūto prasmju atzīšanas sistēmas iedibināšana. Projektu pieci sadarbības partneri īstenos turpmāko trīs gadu laikā, un kopējais šim mērķim piešķirtais finansējums ir 2 550 000 latu.

„Bez šobrīd nozarēs aktuālo profesionālo kvalifikāciju un specializāciju precīzas struktūras un tieši tai atbilstoša izglītības programmu piedāvājuma profesionālā izglītība nekad neizpildīs savu galveno misiju – kļūt par atbalstu nozaru un uzņēmumu konkurētspējai un attīstībai. Izveidojot nozaru ekspertu padomes, veicot detalizētu nozaru izpēti un nosakot visās tautsaimniecības nozarēs nepieciešamās profesionālās kvalifikācijas, kopā ar projektā iesaistītajiem sadarbības partneriem tuvāko trīs gadu laikā plānojam iedibināt patstāvīgi strādājošu, Eiropas valstu praksei atbilstošu profesionālās izglītības sistēmas kvalitātes mehānismu,” uzsver VIAA direktore Dita Traidās piebilstot, ka tā izveidē ļoti svarīga loma būs tieši nozaru profesionālo asociāciju, uzņēmumu un darbinieku pārstāvju sadarbībai ar VIAA, profesionālās izglītības politikas veidotājiem un īstenotājiem.

Šajā ESF aktivitātē ir noteikta ierobežota projektu iesniegumu atlase, un tajā iesniegts un apstiprināts viens – VIAA izstrādātais – projekts.

Papildu informācija:

Ruta Mihalovska,
VIAA sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 67359076
Mob. tālr.: +371 29355004
e-pasts: ruta.mihalovska@viaa.gov.lv