Eurydice pētījums: pagājušajā mācību gadā skolotāju algas samazinātas vai iesaldētas 16 Eiropas valstīs

16.10.2012

Sešpadsmit Eiropas valstīs, tai skaitā Latvijā, skolotāju algas pagājušajā mācību gadā tika samazinātas vai iesaldētas un tikai puse Eiropas valstu pedagogu saņem piemaksas par skolēnu sekmību, teikts Eurydice jaunākajā pētījumā. Lielākoties pieredzējušo skolotāju maksimālais atalgojums ir divreiz lielāks par to, ko saņem viņu jaunie kolēģi.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas publicēto Eurydice pētījumu „Skolotāju un izglītības iestāžu vadītāju algas un piemaksas Eiropā, 2011./12. mācību gads” budžeta ierobežojumi un taupības pasākumi pagājušajā gadā visvairāk ietekmējuši skolotājus Īrijā, Grieķijā, Spānijā, Portugālē un Slovēnijā. Skolotāju algas Bulgārijā, Kiprā, Igaunijā, Francijā, Ungārijā, Itālijā, Latvijā, Lietuvā, Apvienotajā Karalistē, Horvātijā un Lihtenšteinā ir nedaudz pazeminājušās vai palikušas nemainīgas.

Latvijā 2012./2013. mācību gadā situācija tiks uzlabota. Kā komentē Svetlana Batare, Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Nodrošinājuma un finanšu departamenta direktore, tad no 2012.gada 1.septembra ir uzsākta vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu, vadītāju un vadītāju vietnieku zemākās mēneša darba algas likmes palielināšana par 10%.

Kopš 2010.gada gandrīz visā Eiropā skolotāju atalgojums sarucis
Pētījumā parādīts, ka caurmērā Eiropā ekonomikas krīze sākusi ietekmēt skolotāju atalgojumu no 2010. gada vidus un aizvien vairāk valstis samazinājušas gan algas, gan piemaksas, piemēram, atvaļinājumu pabalstus un prēmijas. Grieķija samazinājusi skolotāju pamatalgas par 30 %, Īrijā 2011. gadā samazināja jauno skolotāju algas par 13 %, Spānijā 2010. gadā algas tika samazinātas par aptuveni 5 % un kopš samazināšanas netika indeksētas.

Eurydice pētījumā arī minēts, ka četrās valstīs – Čehijā, Polijā, Slovākijā un Islandē – skolotāju algas kopš 2010. gada vidus ir pieaugušas, bet Rumānijā darba algas lielums ir atgriezies gandrīz tādā pašā līmenī, kādā tas bija pirms ekonomiskās krīzes.

Atalgojuma sistēma neveicina gados jaunu pedagogu ieplūšanu skolās
Eiropā lielākoties pieredzējušo skolotāju maksimālais atalgojums ir divreiz lielāks par to, ko saņem viņu jaunie kolēģi. Ņemot vērā, ka maksimālo atalgojumu var saņemt vidēji pēc 15 līdz 25 darba gadiem, skolotāju organizācijas uztraucas, ka šāda sistēma varētu atturēt jauniešus apgūt konkrēto profesiju.

Lai gan sākotnējās algas skolotājiem mēdz būt nepievilcīgas, tomēr, ņemot vērā piemaksas par papildu pienākumiem vai virsstundām, daudzās Eiropas valstīs tiek sasniegts maksimālais likumā noteiktais atalgojuma līmenis. Piemēram, Latvijā tīrie ienākumi ir gandrīz divreiz lielāki par maksimālo pamatalgu. Arī Dānijā, Lietuvā, Polijā, Slovākijā, Somijā, Anglijā un Velsā tīrie ienākumi, ņemot vērā piemaksas, ir augstāki nekā maksimālā pamatalga. To zināmā mērā var izskaidrot fakts, ka salīdzinoši liela daļa skolotāju ir gados vecāku cilvēku grupā.

Tikai pusē Eiropas valstu pedagogi saņem piemaksas par skolēnu sekmību
Pētījumā atklāts, ka, lai gan visas valstis apgalvo, ka galvenā prioritāte ir skolēnu sekmības rādītāju uzlabošana, tikai pusē Eiropas valstu, to skaitā Latvijā, piešķir piemaksas skolotājiem, balstoties uz pozitīviem mācīšanas rezultātiem vai skolēnu sekmēm (citas valstis ar šādu praksi ir Bulgārija, Čehija, Dānija, Igaunija, Grieķija, Ungārija, Austrija, Polija, Rumānija, Slovēnija, Somija, Zviedrija, Apvienotā Karaliste – Anglija, Velsa, Ziemeļīrija- un Turcija).

Latvija padziļināti sāk iedzīvināt uz skolotāja darba kvalitāti balstītus atalgojuma principus. Kā informē S.Batare, kopš 2012.gada 1.septembra ir noteikts diferencēts atalgojums tiem pedagogiem, kas Eiropas Sociālās fonda projekta  „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros ir ieguvuši 4. un 5.kvalitātes pakāpi, palielinot atalgojumu attiecīgi par 8% un 12%.  Šobrīd tiek strādāts pie jaunās pedagogu motivācijas sistēmas, kuru paredzēts izveidot līdz 2012. gada beigām.

Eurydice tīkla pētījumā „Skolotāju un izglītības iestāžu vadītāju algas un piemaksas Eiropā, 2011./12. mācību gads” ietverta informācija par lēmējinstitūcijām, kuras ir atbildīgas par skolotāju algu un dažāda veida piemaksu noteikšanu; algām privātajā sektorā; algu pieaugumu saistībā ar darba stāžu; minimālo un maksimālo likumā noteikto algu attiecībā pret IKP uz vienu iedzīvotāju un attiecībā pret faktisko algu; jaunāko skolotāju pirktspējas pieaugumu/samazinājumu un ekonomiskās krīzes ietekmi.

Ar ziņojuma pilnu tekstu var iepazīties Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājas lapas www.viaa.gov.lv sadaļā Eurydice publikācijas.

Eurydice apkopo informāciju, veido analītiskus pārskatus par Eiropas valstu izglītības sistēmām un izglītības politikas aktualitātēm un informē par to atšķirībām un kopējām iezīmēm, rosinot diskusijas par izglītības problēmjautājumiem. Eurydice tīklu Latvijā pārstāv VIAA.


Papildu informācija:
Linda Lietaviete,
VIAA sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67359076, 29480589
e-pasts: linda.lietaviete@viaa.gov.lv