Izsludina 2017. gada konkursu Erasmus+ projektu pieteikumiem

08.11.2016

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina 2017. gada projektu pieteikumu konkursu Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta atbalsta programmā Erasmus+. Konkursā aicinātas piedalīties organizācijas, kas darbojas izglītības, mācību, jaunatnes vai sporta jomā.

Nākamā gada konkursā Erasmus+ programmā Latvijai pieejamais finansējums ir palielināts par gandrīz trim miljoniem eiro, programmas izglītības sektorā sasniedzot turpat 17 miljonus eiro. Ievērojamākais finansējuma pieaugums ir profesionālās un augstākās izglītības mācību mobilitātēm – gandrīz divi miljoni eiro.

“Daudzveidīgu prasmju apgūšana nākotnē nodrošinās indivīda konkurētspēju un ieguldījumu kopējā tautsaimniecības produktivitātes paaugstināšanā, tāpēc Eiropas Komisija (EK) īpaši vērsusi uzmanību uz prasmju attīstību, pieņemot arī visaptverošu Prasmju attīstības programmu Eiropai. Erasmus+ programma sniedz atbalstu organizācijām, palīdzot programmā iesaistītajiem studentiem, audzēkņiem un pedagogiem pilnveidot vai attīstīt starptautiski salīdzināmas un ekonomikas izaugsmei atbilstošas prasmes. Tādēļ arī jaunajā projektu konkursā gaidām augstu intereses līmeni un kvalitatīvus projektus,” stāsta VIAA direktore Dita Traidās.

Konkursā projektu pieteikumus finansējuma saņemšanai var iesniegt juridiskas personas. Pirms projekta pieteikuma aizpildīšanas VIAA aicina iepazīties ar Erasmus+ programmas 2017. gada konkursa vadlīnijām. Projektu pieteikumi iesniedzami elektroniski. Aizpildīta projekta pieteikuma veidlapa ir jānosūta tiešsaistē atbilstīgi projekta pieteikuma veidlapā minētajai informācijai. EK izstrādājusi papildu tiešsaistes materiālu, kā strādāt ar Erasmus+ programmas vadlīnijām (How to read the Programme Guide).

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņi

  • Mācību mobilitāte:

- Personu mobilitāte izglītības un mācību jomā, tai skaitā starptautiskā studentu un personāla mobilitāte - 2. februāris;
- Erasmus Mundus kopīgo maģistra programmu īstenošana – 16. februāris.

  • Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa:

- Stratēģiskās partnerības izglītības un mācību jomā – 29. marts;
- Zināšanu apvienības – 28. februāris;
- Kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā – 9. februāris.

  • Žana Monē (Jean Monnet) programma:

- Moduļi, profesūras, izcilības centri, atbalsts asociācijām, tīkli, projekti – 23. februāris.

Eiropas Komisija ir noteikusi, ka visi projektu pieteikumu iesniegšanas termiņi beidzas plkst.12.00 pēc Briseles laika.

Plašāka informācija par Erasmus+ programmu, nākamā gada projektu pieteikumu konkursu, projektu sagatavošanas vadlīnijām un iesniegšanas kārtību pieejama VIAA mājaslapā. Papildu informācija pieejama arī Erasmus+ programmas Latvijas mājaslapā: www.erasmusplus.lv.

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā institūcija par Erasmus+ programmas īstenošanu Latvijā, savukārt VIAA un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra nodrošina programmas ieviešanu. Par projektu konkursiem vairāk var uzzināt Erasmus+ mājaslapā un VIAA mājaslapā.

 

Papildu informācija:
Kristīne Keiča
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67854760
Mob.: 28628088
e-pasts: kristine.keica@viaa.gov.lv