Izsludināts konkurss Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartas saņemšanai

23.11.2016

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludinājusi 2017. gada konkursu Eiropas Savienības Erasmus+ programmas profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartas saņemšanai. Organizācijām, kas aktīvi darbojas profesionālās izglītības un mācību jomā, harta sniedz iespēju pieteikties Erasmus+ mobilitātes grantiem vienkāršotā kārtībā.

“Konkursā gaidām pieteikumus no institūcijām, kas ir pierādījušas spēju organizēt kvalitatīvu profesionālās izglītības un mācību mobilitāti audzēkņiem un personālam, nodrošinājušas mobilitātes projektu efektīvu un drošu finanšu vadību, kā arī izstrādājušas skaidru un pamatotu institūcijas internacionalizācijas stratēģiju, kas ir būtiska hartas pieteikuma sastāvdaļa”, aicina VIAA Eiropas Savienības Izglītības programmu departamenta direktore Ennata Kivriņa.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2017. gada 17. maija plkst. 12:00 (pēc Briseles laika). Pieteikums un tā pielikumi ir jāiesniedz elektroniski. Hartas pieteikuma veidlapa aizpildīšanai tiešsaistē būs pieejama 2017. gada martā, bet šobrīd informācijai pieejams veidlapas paraugs.

Konkurss ir izsludināts jau trešo reizi. 2015. gadā VIAA piešķīra vienu hartu, savukārt 2016. gada konkursā – astoņas. Kopumā hartas saņēmuši septiņi profesionālās izglītības kompetences centri un divas profesionālās izglītības iestādes.

Hartu piešķir uz visu Erasmus+ programmas laiku, proti, līdz 2020. gadam, un īstenošanas gaitā tiek veikta tās uzraudzība. Harta nav obligāta prasība, lai pieteiktos atbalstam profesionālās izglītības un mācību mobilitātei audzēkņiem un personālam. Organizācijas var iesniegt pieteikumus mobilitātes projektu finansējumam parastajā kārtībā saskaņā ar Erasmus+ vadlīnijās noteikto.

Ar detalizētu informāciju un konkursa dokumentāciju var iepazīties VIAA mājaslapas sadaļā Erasmus+. Informācija par izsludināto VET hartas pieteikumu konkursu pieejama arī Eiropas Komisijas mājaslapā. Iepriekšējo hartas pieteikumu konkursu rezultāti pieejami VIAA mājaslapā.


Papildu informācija:
Kristīne Keiča
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67854760
Mob.: 28628088
e-pasts: kristine.keica@viaa.gov.lv