Noskaidros labākos jaunos profesionāļus lauksaimniecībā

26.09.2019

Jaunieši no četrām profesionālās izglītības iestādēm 25. un 26. septembrī sacentīsies par medaļām lauksaimniecības nozares jauno profesionāļu meistarības konkursos “Lopkopība” un “Augkopība”, kas norisināsies Latvijas Lauksaimniecības universitātes mācību un pētījumu saimniecībā “Vecauce”.

Konkursos piedalīsies lauksaimniecības izglītības programmu audzēkņi no Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālās struktūrvienības, Malnavas koledžas, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma un Smiltenes tehnikuma.

Augkopības konkursa darba uzdevumu jaunieši veiks pāros, parādot gan teorētiskās, gan praktiskās iemaņas. Darba uzdevumā pārbaudīs jauniešu zināšanas par kultūraugu sugām, kaitīgajiem organismiem, augu maiņas nepieciešamību, augšņu tipiem un to auglības ietekmējošajiem faktoriem. Vēl audzēkņiem jāpārzina kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas no sēklas kvalitātes noteikšanas, augsnes apstrādes un mēslošanas līdz graudaugu novākšanai un žāvēšanai, kā arī jāorientējas lopbarību veidos un tās sagatavošanā. Darba uzdevuma izpildei būs nepieciešamas zināšanas par lauksaimniecības tehniku un darba drošību.

Savukārt lopkopības konkursa darba uzdevumā konkursanti atpazīs liellopu šķirnes, parādīs zināšanas par teļa dzīves ciklu un tā labturību dažādos dzīves posmos, kā arī govs dzīves ciklu gada griezumā un tās labturību dažādos gadalaikos. Jauniešiem būs jāizprot piena pārraudzības dati dažādos aspektos, jāprot noteikt lopbarības kvalitāti un skaidrot tās nozīmi teļu un govju ēdināšanā.

Konkursus organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar mācību un pētījumu saimniecību “Vecauce”, lai noskaidrotu labākos topošos nozares jaunos profesionāļus, veicinātu profesionālās izglītības pievilcību un pilnveidotu sadarbību starp darba devējiem un izglītības iestādēm.

Nozaru konkurss notiek projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, kuru īsteno VIAA, finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts.

Papildu informācija:

Kristīne Keiča
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: 67785461, 25541985
E-pasts:  kristine.keica@viaa.gov.lv