Iespēja iepazīties ar 2014. gada EMKAPT ziņu izdevumiem

18.02.2015

Informējam, ka pieejami jauni Eiropas Mūžilga karjeras atbalsta politikas tīkla (EMKAPT) publicētie ziņu izdevumu.

Izdevums Ziņu izdevuma tēmas
2014. gada EMKAPT decembra ziņu izdevums
 • Atskats uz EMKAPT 16. plenārsēdi un 6. politikas pārskata sanāksmi 2014. gada 21.-22. oktobrī Romā, Itālijā;
 • Par EMKAPT 2013.-2014. gada publikācijām (vairāk EMKAPT mājaslapā);
 • Piektā Eiropas konference Itālijas prezidentūras ietvaros “Mūžilga karjeras atbalsta nodrošināšana” Romā, Itālijā;
 • Vācijas karjeras atbalsta nacionālais forums apstiprināja karjeras atbalsta kvalitātes nodrošināšanas koncepciju;
 • Karjeras atbalsts Serbijā;
 • Starptautiskais kongress darba un profesijas izvēles jautājumos Antālijā, Turcijā;
 • Profesora Tony Watts tiešraides prezentācija;
 • Otrais sminārs Portugālē psiholoģijas un karjeras atbalsta jautājumos izglītības sektorā;
 • EMKAPT  seminārs Rīgā “Praktiski risinājumi uz pierādījumiem balstīta karjeras atbalsta kvalitātes nodrošinājumam”;
 • Ziemeļvalstu EMKAPT grupas tikšanās Oslo;
 • ES Skills Panorama darbnīca Romā;
 • Pirmā maģistra līmeņa studiju programma karjeras konsultantiem Faroe salās;
 • Nacionālā mūžilga karjeras atbalsta stratēģija Islandē;
 • Starptautiskā konference “mans ceļs uz izvēlēto karjeru” Belgradā, Serbijā;
 • Konference Šveicē “Stiprinot karjeras atbalsta sistēmu-labās prakses piemēri Šveicē un Eiropā”.
2014. gada EMKAPT jūlija ziņu izdevums
 • Atskats uz EMKAPT plenārsēdēm un politikas pārskatīšanas sanāksmēm Atēnās, Grieķijā 2014. gada 19.-20. februārī un Zagrebā, Horvātijā 2014. gada 11.-12. jūnijā;
 • Starptautiskās tiešraides prezentācijas EMKAPT 2013-14 darba programmas ietvaros;
 • Konference Portugālē "Psihologi skolās: izaicinājumi pētniecībai un starpniecībai";
 • Biennāle Nīderlandē par agrāk iegūtās izglītības vērtēšanu;
 • Konference Briselē "Ceļā uz Eiropasprasmēm unkvalifikācijām";
 • IAEVG konference "Vietā, kur krustojas personisko, kopienas un darba dzīves realitāte";
 • Septītais starptautiskais simpozijs karjeras attīstības un sabiedriskās politikas jautājumos, 2015. gada 14.-17. jūnijā, ASV.

Ar ziņu izdevumu ikviens interesents aicināts iepazīties Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā, sadaļā EMKAPT » Informatīvie materiāli » EMKAPT ziņu izdevumi.