Eksperti no 31 Eiropas valsts Rīgā spriedīs par karjeras atbalsta politiku

27.02.2015

Lai izvērtētu līdz šim paveikto un vienotos par turpmāko darbu 2015. gadā, Rīgā 3.-5. martā notiks Eiropas Komisijas (EK) atbalstītā projekta „Eiropas Mūžilgas karjeras atbalsta politikas tīkls” (EMKAPT) 17. plenārsēde, kurā piedalīsies pārstāvji no 31 Eiropas valsts. 

Plenārsēdē piedalīsies delegācijas no Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm, Eiropas Ekonomikas zonas valstīm, ES kandidātvalstīm, kā arī EK un citām starptautiskām institūcijām un organizācijām. Darba kārtībā būs jautājumi par karjeras vadības prasmju apguves iespēju un uz pierādījumiem balstītas karjeras atbalsta pakalpojumu kvalitātes nodrošinājumu. Notiks diskusijas arī par turpmāko strukturēto sadarbību Eiropas mērogā mūžilga karjeras atbalsta politikas attīstībai, jo EMKAPT projekta EK atbalstītais darbības periods noslēgsies šā gada 31. decembrī.

Projekta EMKAPT mērķis ir palīdzēt EK un ES dalībvalstīm veidot sadarbību mūžilga karjeras atbalsta nodrošināšanai kā horizontālai aktivitātei, kas sasaista izglītības, nodarbinātības un sociālās iekļaušanas politikas jautājumus. Savas darbības septiņos gados tīkls ir apkopojis projekta dalībvalstu daudzveidīgo pieredzi karjeras atbalsta pakalpojumu sistēmas nodrošināšanā.

Balstoties pasaulē atzītās mūsdienīgās karjeras atbalsta teorijās un tīkla dalībvalstu apkopotajā praksē un pieredzē, EMKAPT ir izstrādājis ieteikumus politikas veidotājiem un īstenotājiem šo pakalpojumu pilnveidei un nodrošināšanai katras valsts iedzīvotājiem. Latviju tīklā pārstāv Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM), Labklājības ministrijas (LM), Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācijas un Valsts izglītības attīstības aģentūras deleģētie pārstāvji.

Tīkla izstrādāto ieteikumu pamatā ir atziņa, ka skolas vecuma bērniem ir svarīgi mācīt apzināties savas intereses un spējas. Šeit palīdz ne tikai formālais izglītošanās process, bet arī mērķtiecīgas ārpusklases nodarbības, skolēnu iesaistīšanās brīvprātīgajā darbā un profesiju vērošanā un ēnošanā. Tāpat nozīmīga ir pirmo darba prasmju apguve, dalība dažādos projektos un izglītības iespēju un rezultātu izpēte saistībā ar savas karjeras izvēli. Vienlaikus jāpārzina arī darba tirgus pieprasījums un piedāvājums.

Karjeras atbalsta pakalpojumu piedāvājums jauniešiem ir veidojams kā komplekss pasākumu kopums, kura īstenošanā iesaistās ne tikai pedagogi un karjeras konsultanti. Ļoti liela nozīme ir sadarbībai ar nozaru profesionālajām organizācijām, uzņēmumiem, tālākās izglītības iestādēm, jauniešu nevalstiskajām organizācijām u.c.

Ņemot vērā projektā gūto pieredzi, Latvijā tika izveidota Karjeras attīstības atbalsta sistēmas Sadarbības padome, kas strādā kā informācijas apmaiņas struktūra starp tādām karjeras atbalsta plānošanas un īstenošanā iesaistītām iestādēm kā IZM un tās pakļautībā esošās iestādes Valsts izglītības attīstības aģentūra, Valsts izglītības satura centrs un Izglītības kvalitātes valsts dienests, Labklājības ministrija un tās pakļautībā esošās iestādes Nodarbinātības valsts aģentūra un Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Ekonomikas ministrija, Latvijas Pašvaldību savienība, sociālo partneru Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvji u.c.

Plenārsēdi, kas notiks Radisson Blu Hotel Latvija, vadīs Līga Lejiņa, IZM valsts sekretāres vietniece un Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktore. Savukārt ziņojumu par situāciju Latvijas karjeras atbalsta sistēmā un par plāniem tās pilnveidei sniegs Imants Lipskis, LM Darba tirgus politikas departamenta direktors.

EMKAPT projekta plenārsēdi Latvijas prezidentūras ES Padomē ietvaros organizē Latviju EMKAPT projektā oficiāli pārstāvošās institūcijas sadarbībā ar EK un EMKAPT projekta koordinācijas grupu Juvaskilas Universitātes Somijas pedagoģijas pētniecības institūtā.


Foto no EMKAPT 17. plenārsēdes Rīgā skatīt šeit: Flickr.