Publicēts EMKAPT empīriskās bāzes ceļvedis

05.08.2015

Eiropas Mūžilga karjeras atbalsta politikas tīkla (EMKAPT) empīriskās bāzes ceļvedis iepazīstina ar starptautisko pētījumu bāzi, kas vērtē mūžilga karjeras atbalsta izglītības, ekonomiskos un nodarbinātības, kā arī sociālos rezultātus. 

Dati liecina: karjeras atbalsts ir ļoti efektīvs tad, ja to uztver kā mūžilgu sistēmu. Ziņojuma pamatā ir EMKAPT paveiktais no 2008. līdz 2014. gadam, t. sk. kvalitātes nodrošināšanas un datu ieguves sistēma.

Ar ceļveža paplašinātu kopsavilkumu latviešu valodā var iepazīties Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā. Ceļvedis angļu valodā ir pieejams gan iespiestā veidā, gan tiešsaistē EMKAPT tīmekļa vietnē