Publicētas EMKAPT vadlīnijas politikas veidotājiem un pārskats par skolotāju lomu karjeras atbalstā

07.12.2015

Noslēdzoties Eiropas Mūžilga karjeras atbalsta politikas tīkla EMKAPT projekta darbībai, latviešu valodā ir iztulkotas “Vadlīnijas mūžilga karjeras atbalsta politikas un sistēmu izveidei: Pamatnosacījumi ES un Eiropas Komisijai” un pārskats “Karjeras atbalsts skolotāju sākotnējā pedagoģiskajā izglītībā un pedagoģiskajā pilnveidē”.

Publikācijas aplūko Latvijas karjeras atbalsta sistēmas attīstībai būtiskus jautājumus:

  • kādi aspekti jāņem vērā, veidojot vai pilnveidojot karjeras atbalsta sistēmas un pakalpojumus;
  • kas nosaka pedagogu lomu karjeras atbalstā?

Ar tulkojumiem ikviens interesents aicināts iepazīties Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā, sadaļā EMKAPT » Publikācijas.

Tulkojumu latviešu valodā nodrošinājusi Euroguidance programma.