Aicinām uz konferenci „Jaunatne kustībā: izglītība - pieredze - nodarbināmība”

02.11.2011

2011.gada 9.novembrī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) rīko gadskārtējo konferenci „Jaunatne kustībā: izglītība - pieredze - nodarbināmība”.

Konferences mērķis ir pievērst lielāku uzmanību karjeras izglītības lomai jauniešu attīstībā, diskutēt, kā skolas mācību vide un ārpusskolas pasākumi kopumā veicina to kompetenču attīstību, kas atvieglo jauniešu pāreju no izglītības uz darbu. 

Uz konferenci, kas notiks Rīgas Kongresu namā, K.Valdemāra ielā 5 no pulksten 10:00, tiek aicināti izglītības politikas veidotāji, novadu izglītības pārvalžu darbinieki, izglītības iestāžu vadītāji un viņu vietnieki, interešu izglītības un brīvprātīgā darba organizētāji, ar nodarbinātību saistīto valsts iestāžu pārstāvji, sociālie partneri, karjeras konsultanti, profesionālās asociācijas, karjeras izglītības īstenotāji, skolu psihologi.

Darba kārtība: fin_eg_konference_091111_programma.doc?d=files/news/12151/fin_eg_konference_091111_programma.doc

Lai reģistrētu savu dalību konferencei, aicinām līdz 8.novembrim aizpildīt online pieteikšanās formu.