VIAA rīko Euroguidance mācību seminārus „Vecāki-bērnu karjeras izvēles atbalstam”

19.10.2011

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Euroguidance programma no 24. līdz 28.oktobrim rīko semināru ciklu Rīgā un Latvijas reģionos par karjeras attīstības atbalstu skolēniem.

Semināros aicināti piedalīties direktora vietnieki mācību un audzināšanas darbā, metodiķi, pedagogi, klases audzinātāji, karjeras konsultanti un atbalsta personāls. 

Semināros skolas personāls tiks sagatavots darbam ar vecākiem, veicinot aktīvu vecāku līdzdalību savu bērnu karjeras attīstības atbalsta procesā un palīdzot vecākiem iegūt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai sekmētu pusaudžu karjeras plānošanu. Interesenti  semināra laikā varēs iepazīties arī ar Euroguidance programmas metodisko un informatīvo atbalstu skolēniem un izglītības iespējām Latvijā un Eiropā.

Semināru norises vietas un darba programmas:

  • No 24.-25.oktobrim Kuldīgā, V.Plūdiņa Kuldīgas ģimnāzijā: kuldiga_programma_skolot_ju_semin_rs_2011_oktobris_eg.doc?d=files/news/12168/kuldiga_programma_skolot_ju_semin_rs_2011_oktobris_eg.doc
  • No 25.-26.oktobrim Dobelē, Dobeles novada Izglītības pārvaldē: dobele_programma_skolot_ju_semin_rs_2011_oktobris_eg.doc?d=files/news/12168/dobele_programma_skolot_ju_semin_rs_2011_oktobris_eg.doc
  • No 25.-26.oktobrim Jēkabpilī, Jēkabpils Valsts ģimnāzijā: jekabpils_programma_skolot_ju_semin_rs_2011_oktobris_eg.doc?d=files/news/12168/jekabpils_programma_skolot_ju_semin_rs_2011_oktobris_eg.doc
  • No 27.-28.oktobrim Talsos, Talsu 2.vidusskolā: talsi_programma_skolot_ju_semin_rs_2011_oktobris_eg.doc?d=files/news/12168/talsi_programma_skolot_ju_semin_rs_2011_oktobris_eg.doc
  • No 27.-28.oktobrim Daugavpilī, Daugavpils novada domē: daugavpils_programma_skolot_ju_semin_rs_2011_oktobris_eg.doc?d=files/news/12168/daugavpils_programma_skolot_ju_semin_rs_2011_oktobris_eg.doc
  • No 27.-28.oktobrim Rīgā, Valsts administrācijas skolā: riga_programma_skolot_ju_semin_rs_2011_oktobris_eg.doc?d=files/news/12168/riga_programma_skolot_ju_semin_rs_2011_oktobris_eg.doc

Vajadzības gadījumā aicinām sazināties ar Brigitu Miķelsoni, tālr.:67830829, e-pasts: brigita.mikelsone@viaa.gov.lv