VIAA rīko informatīvu semināru "Izglītības informatīvie tīkli un datu bāzes"

01.12.2011

Šī gada 9.decembrī Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Karjeras atbalsta departaments rīko informatīvu semināru "Izglītības informatīvie tīkli un datu bāzes". Tas tiek organizēts izglītības iestāžu un citu institūciju atbalstam, kas īsteno karjeras izglītību, kā arī indivīdiem karjeras attīstības atbalstam. 

Seminārs paredzēts Gulbenes novada pagastu bibliotekāriem, skolu bibliotekāriem, karjeras konsultantiem skolās, klašu audzinātājiem, metodiķiem, kā arī skolu adminsitrācijām. Gulbenes bibliotēka ir nosūtījusi attiecīgajām organizācijām uzaicinājumus un programmu.

Seminārs dos iespēju uzzināt par izglītības iespējām Latvijā un Eiropā, ko sniedz nacionālā datu bāze niid.lv un Euroguidance tīkls, iepazīties ar Eurydice tīkla informācijas resursiem, Eiropas izglītības sistēmu enciklopēdiju, tematiskiem pētījumiem un dažādām publikācijām, kā arī elektronisko karjeras informācijas līdzekli "Profesiju pilsēta".

Seminārs tiek īstenots saskaņā ar vienošanos ar reģionālajām bibliotēkām (reģionālie sadarbības partneri) par sadarbību informācijas par VIAA administrētajām programmām un iniciatīvām nodrošināšanā. 

Norises vieta: Gulbenes bibliotēka, O.Kalpaka iela 60a, Gulbene. 

Laiks: plkst.10:00-12:00

Darba kārtība: gulbene_darba_kartiba_091211.doc?d=files/news/12812/gulbene_darba_kartiba_091211.doc

Vajadzības gadījumā aicinām sazināties ar Rudīti Bloku, tālrunis: 67358443, e-pasts: rudite.bloka@viaa.gov.lv