Piedalies starptautiskajā e-izglītībai veltītajā seminārā!

10.09.2009

2010.gada 18.-19.martā Guglielmo Marconi Universitātes telpās Romā, Itālijā asociācija GUIDE (Global Universities in Distance Education – Globālo tālmācības universitāšu asociācija) organizē 4.starptautisko semināru par e-izglītības izaicinājumiem un izredzēm kultūras, zinātnes un socioekonomiskās attīstības jautājumos.

Akadēmiskā un profesionālā izglītība var uzņemties nozīmīgu lomu, piedāvājot gan risinājumus pašreizējā globālajā tautsaimniecības krīzē gan atsaucoties uz pieaugušo pieprasījumu pēc plaša mēroga izglītības. Ciešāka saistība starp izglītības programmām un reģionālās attīstības tendencēm var palīdzēt nodrošināt atbilstību mainīgiem darba un sociālajiem apstākļiem, kas sekmē valsts attīstību un konkurētspēju.

Seminārs sniegs iespēju dalībniekiem sastapties multikulturālā vidē, lai dalītos un apmainītos ar pieredzi, tā veicinot akadēmisko pētījumu lietišķo izmantošanu.

Referātu pieteikšana:

Ja vēlaties piedalīties seminārā ar referātu, lūdzu, iesūtiet referāta pieteikumu līdz 2009.gada 1.oktobrim, aizpildot veidlapu “Proposal Submission Form” asociācijas mājas lapā: http://www.guideassociation.org/guide_2010 . Turpat arī atrodama informācija par līdzdalību seminārā.