Eiropas Komisija turpina sabiedrisko apspriešanu par jauniešu mobilitātes iespējām

30.09.2009

Pavadīt kādu laiku ārzemēs, studējot, mācoties vai strādājot algotu vai brīvprātīgu darbu, ir viena no jauniešu nozīmīgākajām iespējām uzlabot savas nodarbinātības izredzes un veicināt personisko izaugsmi. Tāpēc Eiropas Komisija ir publicējusi Zaļo grāmatu, kuras mērķis ir uzsākt debates par jauniešu mācību mobilitātes veicināšanu un to, kā vislabāk sekmēt Eiropas jauniešu iespējas uzlabot zināšanas un prasmes, dodoties uz ārzemēm.

Zaļā grāmata uzdod virkni jautājumu un meklē atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Kā pārliecināt vairāk jauniešu doties uz ārzemēm, lai iegūtu jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi?
  • Kādi šķēršļi ir jāpārvar mobilitātes jomā?
  • Kā visi dalībnieki – Komisija, dalībvalstis, reģioni, izglītības un mācību iestādes un NVO – var apvienot spēkus jaunā partnerībā mācību mobilitātei?

Sabiedriskā apspriešana par šiem jautājumiem ilgs līdz 2009. gada 15. decembrim. Atbildes apkopos, izmantojot anketu tiešsaistē un rakstiskus komentārus.

Vairāk informācijas par Zaļo grāmatu:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1096&format=HTML&aged=0&language=LV&guiLanguage=fr

Zaļā grāmata „Jauniešu mācību mobilitātes veicināšana”:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/mobility/com329_lv.pdf

Saite uz informāciju par sava viedokļa izteikšanu (angliski):
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_en.html