Pētījums par darba tirgus pieprasītākajām darba prasmēm līdz 2015.gadam

08.10.2009

VIAA mājas lapā ir publicēts Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra CEDEFOP 2007.gadā veiktais pētījums par darba prasmēm, kas ir pieprasītas līdz 2015.gadam (Skills for Europe’s future: anticipating occupational skill needs).

Pētījums aptver 25 Eiropas Savienības valstis, Norvēģiju un Šveici. Ar to varat iepazīties VIAA mājas lapas sadaļā: Karjeras atbalsts » Uzziņas materiāli » Pētījumi .