Notiks seminārs par karjeras izglītības jautājumiem

27.01.2010

Šī gada 29.janvārī VIAA Informācijas un karjeras attīstības departamenta Euroguidance informācijas tīkls organizē semināru par inovatīvām metodēm un līdzekļiem karjeras attīstības atbalsta nodrošināšanai mūža garumā.

Semināra tēmas: karjeras konsultēšanas pieejas, cilvēka pašvērtējums, emociju izlāde u.c..

Darba kārtība: seminaara_progr_karj_29_01.doc?d=files/news/2182/seminaara_progr_karj_29_01.doc

Seminārā aicināti piedalīties Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācijas biedri, karjeras izglītības praktiķi, karjeras konsultanti.

Seminārs notiks 2010.gada 29.janvārī, plkst. 10:00 Valsts Administrācijas skolā, Rīgā, Raiņa bulvārī 4.

Vairāk informācijas pa tālruni: 67830829 vai rakstot uz e-pastu: brigita.mikelsone@viaa.gov.lv