Publiskota Eiropas attīstības stratēģija līdz 2020.gadam

08.03.2010

Ir publiskota jaunā Eiropas Savienības attīstības stratēģija laikaposmam līdz 2020. gadam  -„Eiropas stratēģija gudrai un ilgtspējīgai izaugsmei” .

Ziņojumā var iepazīties ar Eiropas izaugsmes scenārijiem un izaicinājumiem: globalizācija, resursu nepietiekamība, iedzīvotāju novecošanās problēmas, ekonomikas un sociālās jomas regress. Tāpat ziņojumā analizētas līdz šim īstenotās ekonomikas vājās vietas un jautājumi, par ko Eiropas Savienībai nākamo paaudžu priekšā būs jāuzņemas atbildība.

Ar ziņojumu var iepazīties Eiropas Komisijas mājas lapā: http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm