Jaunieši pēc vidusskolas vēlas studēt augstskolā, turklāt Latvijā

15.03.2010

Lielākā daļa jauniešu, kas šogad vai nākamgad pabeigs vidusskolu, plāno turpināt mācības kādā no Latvijas augstskolām. Tā liecina Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotās Euroguidance programmas veiktās aptaujas rezultāti izstādē „Skola 2010”. Skolēnu un studentu aptaujā piedalījās 236 respondenti, no kuriem 130 patlaban mācās vidusskolas 11. vai 12. klasē.

58,9% jauniešu, kas piedalījās aptaujā, plāno studēt augstākajā mācību iestādē. 56,4% plāno mācīties Latvijā, bet 43,6% – kādā no ārvalstīm. Atbildot uz jautājumu par motivāciju mācīties/studēt ārzemēs, visvairāk aptaujas dalībnieku atzīmējuši, ka tās ir interesantas studiju programmas un iespējas pilnveidot svešvalodas zināšanas, studējot ārzemēs. Vairāk nekā puse – 51,4% aptaujas dalībnieku atzinuši, ka viņu līdzšinējā pieredze ārzemēs bijusi saistīta ar tūrisma ceļojumu un atpūtu, un tikai pavisam neliela daļa piedalījusies jaunatnes programmās, skolēnu/studentu, kultūras apmaiņā vai praksē, kā arī vasaras darbā.

Atbildot uz jautājumu, kurās interneta adresēs tiek meklēta informācija par mācībām, 30,2% jauniešu atzinuši, ka informāciju par mācībām internetā nemeklē, 26% to meklē Nacionālajā izglītības iespēju datubāzē NIID.LV, savukārt 18,2% – www.viaa.gov.lv/Euroguidance

Aptaujā tika noskaidroti arī veidi, kā jaunieši gūst atbalstu karjeras plānošanā pašreizējā mācību iestādē. 21,2% to saņem pasākumos mācību procesa laikā, 19,8% – ārpusstundu pasākumos, 19,6% – informācijas stendā. Tāpat jaunieši atzīmējuši, ka plānot karjeru viņiem palīdz karjeras centrs, tikšanās ar karjeras konsultantu, kā arī tikšanās ar uzņēmējiem.

Uz jautājumu, kā jaunieši paši plāno savu karjeru, aptaujas dalībnieki atbildēja, ka meklē informāciju internetā, gūst to no tuviniekiem un draugiem, kā arī apmeklē atvērto durvju dienas, aizpilda karjeras testus un lasa laikrakstus.

„Aptaujā gūtie dati norāda, kādi ir Latvijas jauniešu studiju mērķi un kādi ir plānotie līdzekļi šo mērķu sasniegšanā. Taču padziļinātās sarunās ar jauniešiem atklājas, ka šie mērķi un plānotie līdzekļi bieži vien ir iluzori, īpaši par studiju iespējām ārvalstīs. Ļoti iespējams, ka iemesls tam ir dzīves pieredzes trūkums, jo liela daļa no šiem jauniešiem ārvalstu pieredzi guvuši tūrisma un atpūtas ceļojumos. Viņiem nav nojausmas par dzīvošanas izmaksām ārvalstīs pat tādos gadījumos, kad studijas ir bez maksas. Tāpat jaunieši bieži vien nezina, ka studiju programmu piedāvājums angļu valodā ir visai ierobežots valstīs, kur nacionālā valoda nav angļu valoda. Man šķiet, ka tie jaunieši, kuri nolēmuši uzsākt studijas Latvijā, ir nopietnāk pārdomājuši savas nākotnes mērķus,” uzsver VIAA Informācijas un karjeras atbalsta departamenta direktore Aleksandra Joma. 

Ar aptaujas rezultātiem var iepazīties: www.visidati.lv/res/35299343654208/.

VIAA veic EK informācijas un konsultāciju tīkla Euroguidance funkcijas Latvijā, apkopojot un izplatot informāciju par izglītības iespējām Eiropā, lai sekmētu jauniešu mobilitāti izglītības ieguves nolūkā. Arī Nacionālā izglītības iespēju datubāze NIID.LV ir VIAA pārziņā.