Izdots metodiskais materiāls „Karjeras izglītība skolā”

30.03.2010

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir izdevusi informatīvi metodisko materiālu „Karjeras izglītība skolā”, kurā apskatīta Latvijas skolu pieredze karjeras izglītības īstenošanā. Materiāls veidots kā palīglīdzeklis ideju rosināšanai Latvijas vispārizglītojošo skolu administratīvajam, pedagoģiskajam, kā arī atbalsta personālam, integrējot karjeras izglītību pēctecīgā un secīgā izglītības procesā.

Izdevumā apkopota informācija par karjeras izglītības aspektiem un dažādu Latvijas skolu pieredzi karjeras izglītības plānošanā un īstenošanā, izmantojot daudzveidīgus karjeras izglītības pasākumus un metodes. Tajā ietverti skolu izstrādātie karjeras izglītības programmu īstenošanas plāni, dažādu karjeras izglītības pasākumu apraksti, izmantotie materiāli un idejas , kas izglītības ieguves procesā palīdz skolēniem sagatavoties savlaicīgai, apzinātai un iespējām līdzsvarotai personīgo lēmumu pieņemšanai par turpmāko izglītību vai darbu.

Grāmata drukātā veidā pieejama visu Latvijas vispārizglītojošo skolu bibliotēkās, tāpat to iespējams lejupielādēt VIAA mājas lapas sadaļā: Karjeras atbalsts » Informatīvie izdevumi » Karjeras speciālistiem.