CEDEFOP publicējis pētījumu par profesionālo prasmju pieprasījumu līdz 2020.gadam

09.04.2010

Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs CEDEFOP ir publicējis vidējā termiņa prognozes par darba tirgū pieprasītajām profesionālajām prasmēm laika posmā  līdz 2020. gadam (Skills Supply and Demand in Europe. Medium-term Forecast Up to 2020).

Kamēr Eiropā pastāv kopīgas tendences, ir saskatāmas būtiskas atšķirības starp dalībvalstu darba tirgiem. Pārskatā aktualizētas CEDEFOP 2007.-2008. gadā izteiktās prognozes un papildināts ar datiem par ekonomiskās krīzes ietekmi.

Ar pētījumu varat iepazīties VIAA mājas lapas sadaļā: Karjeras atbalsts » Uzziņas materiāli » Pētījumi