Pedagogi aicināti apmeklēt seminārus par karjeras atbalsta integrēšanu mācību procesā

21.10.2014

Skolēnu rudens brīvlaikā Valsts izglītības attīstības aģentūras Informācijas un karjeras atbalsta departaments Euroguidance programmas ietvaros organizē seminārus „Karjeras atbalsta integrēšana pedagoģiskajā procesā”. 

Piedalīties divu dienu semināros tiek aicināti klašu audzinātāji un mācību priekšmetu pedagogi 5.-9. klasēs, direktora vietnieki un pedagogi - karjeras konsultanti.

Semināros varēs iepazīties ar dažādām idejām un risinājumiem karjeras atbalsta integrēšanā mācību procesā. Dalībniekiem būs iespēja pilnveidot savas prasmes, lai motivētu skolēnus sākt pašizpēti, sekmētu skolēnu izpratni par savu personību un tās resursiem, kā arī veicinātu skolēnu atbildību par savu dzīvi (profesijas izvēli un izglītību). Īpaši tiks uzsvērtas metodes darbam ar skolēniem un jauniešiem, kas ir mācībās nemotivēti un pakļauti sociālās atstumtības riskam.

 
Informācija par semināriem

Laiks Norises vieta Semināra programma Kontaktpersona
27.-28.10.2014 

Bauskā,

Bauskas 2. vidusskolā, Dārza ielā 9 

bauska_seminara_programma_2014_upd.doc?d=files/news/24346/bauska_seminara_programma_2014_upd.doc  Māra Bauvare, tālr.: 63922660, e-pasts: mara.bauvare@bauska.lv
28.-29.10.2014

Jūrmalā,

Sākumskolā „Taurenītis”, Kļāvu iela 29/31 

jurmala_seminara_programma_2014_upd.doc?d=files/news/24346/jurmala_seminara_programma_2014_upd.doc  Vairis Ļaudams, tālr.: 29140154, e-pasts: vairis.laudams@jpd.gov.lv
29.-30.10.2014

Preiļos,

Preiļu Valsts ģimnāzijā, Kooperatīva ielā 6

prei_i_seminara_programma_2014_upd.doc?d=files/news/24346/prei_i_seminara_programma_2014_upd.doc  
Viktors Boļšakovs, tālr.: 7792924, e-pasts: bolsakovsviktors@inbox.lv
30.-31.10.2014

Madonā,

Madonas novada pašvaldībā, Saieta laukumā 1 

madona_seminara_programma_2014_upd.doc?d=files/news/24346/madona_seminara_programma_2014_upd.doc   Sarmīte Jansone, tālr.: 29197541, e-pasts: sarmite.jansone@madona.lv

Nepieciešamības gadījumā par semināriem aicinām sazināties ar Brigitu Miķelsoni, tālr.: 67830829, e-pasts: brigita.mikelsone@viaa.gov.lv.