Eiropas Komisija publicējusi ziņojumu „Jaunas prasmes jaunām darbavietām: tūlītēja rīcība”

03.06.2010

Eiropas Komisijas publicētajā neatkarīgu speciālistu ziņojumā „Jaunas prasmes jaunām darbavietām: tūlītēja rīcība” (New Skills for New Jobs: Action Now) uzsvērta vajadzība nodrošināt stimulus, lai cilvēki vēlētos attīstīt savas prasmes, ciešāk saistītu izglītību ar darbu un labāk varētu paredzēt nākotnes darba tirgū vajadzīgās prasmes.

Speciālistu ziņojumā sniegti ieteikumi par to, kā novērst prasmju trūkumu gan Eiropas Savienībā, gan tās dalībvalstīs. Ziņojumu var izmantot lēmuma pieņēmēji, uzņēmumi, arodbiedrības, izglītības un apmācības sniedzēji un nodarbinātības dienesti,.

Ar pētījumu var iepazīties VIAA mājas lapas sadaļā: Informatīvie tīkli » Uzziņas materiāli » Rekomendācijas