Notiks seminārs valodu skolotājiem par karjeras vadības prasmju attīstīšanu

24.02.2016

Euroguidance programma aicina vispārizglītojošo skolu 5. -12. klašu latviešu valodas, svešvalodu, mazākumtautību valodu skolotājus 22. martā uz semināru „Karjeras vadības prasmju attīstīšana mācību priekšmetu saturā”.

Skolotājiem būs iespēja papildināt savas zināšanas par:

  • karjeras attīstības atbalsta integrēšanu mācību procesā,
  • karjeras vadības prasmēm un metodēm,
  • kā to apguvi sasaistīt ar konkrētā priekšmeta programmu un programmas apguves procesu.

Semināra dalībniekus iepazīstinās ar dažādām idejām un risinājumiem, kā motivēt skolēnus apzinātai karjeras izvēlei, kā sasaistīt mācību priekšmetu un tajā apgūstamās zināšanas un prasmes ar skolēnu personisko izaugsmi un attīstību, izglītības un nodarbinātības iespējām.

Pasākuma norises laiks: 22.03.2016. plkst. 9.30 -15.00
Vieta: Valsts administrācijas skola, Raiņa bulvāris 4, Rīga

  • Semināra programma: ?d=Semin_ra_programma_KVP_valodu_m_c_bu_priek_metos_22_03_2016.pdf

Pieteikšanās semināram noslēgusies.


Nepieciešamības gadījumā aicinām sazināties ar Brigitu Miķelsoni pa tālruni 67830829 vai e-pastu: brigita.mikelsone@viaa.gov.lv.