Aicina tehnoloģiju un zinātņu pamatu skolotājus apmeklēt semināru par karjeras vadību

25.02.2016

Euroguidance programma šī gada 22. martā organizē semināru „Karjeras vadības prasmju attīstīšana mācību priekšmetu saturā”. Tajā aicina piedalīties vispārizglītojošo skolu 5. -12. klašu tehnoloģiju un zinātņu pamatu (datorika, informātika, bioloģija, dabaszinības, fizika, ģeogrāfija, ķīmija, matemātika) skolotājus.

Pasākuma dalībniekiem būs iespēja papildināt savas zināšanas par karjeras attīstības atbalsta integrēšanu mācību procesā, par karjeras vadības prasmēm un metodēm, un kā to apguvi sasaistīt ar konkrētā priekšmeta programmas apguves procesu. Varēs iepazīties ar dažādām idejām un risinājumiem, kā motivēt skolēnus apzinātai karjeras izvēlei.

Semināra norises laiks: 22.03.2016. plkst. 9.30 - 15.00
Vieta: Valsts administrācijas skola, Raiņa bulvāris 4, Rīga

Programma: ?d=Semin_ra_programma_KVP_tehnolo_iju_un_zin_t_u_pamatu_priek_metos_22_03_2016.pdf

Pieteikšanās semināram noslēgusies.

Nepieciešamības gadījumā aicinām sazināties ar Brigitu Miķelsoni pa tālruni 67830829 vai e-pastu brigita.mikelsone@viaa.gov.lv.