Aicina priekšmetu grupas “cilvēks un sabiedrība” skolotājus apmeklēt semināru par karjeras vadību

09.03.2016

Euroguidance programma 6. aprīlī aicina vispārizglītojošo skolu 5. -12. klašu priekšmetu grupas “cilvēks un sabiedrība” skolotājus (vēsture, sociālās zinības, mājturība un tehnoloģijas, sports, psiholoģija, ekonomika, ētika, filozofija, kulturoloģija) uz semināru „Karjeras vadības prasmju attīstīšana mācību priekšmetu saturā”.

Pasākuma dalībnieki varēs iepazīties ar dažādām idejām un risinājumiem, kā motivēt skolēnus apzinātai karjeras izvēlei, kā sasaistīt mācību priekšmetu un tajā apgūstamās zināšanas un prasmes ar skolēnu personisko izaugsmi un attīstību, izglītības un nodarbinātības iespējām.

Semināra norises laiks: 06.04.2016. plkst. 9.30 - 15.00
Vieta: Valsts administrācijas skola, Raiņa bulvāris 4, Rīga

Programma: ?d=Semin_ra_programma_KVP_cilv_ks_un_sabiedr_ba_m_c_bu_priek_metos_06_04_2016.pdf

Pieteikšanās semināram tiešsaistē šeit.


Nepieciešamības gadījumā aicinām sazināties ar Brigitu Miķelsoni pa tālruni 67830829 vai e-pastu: brigita.mikelsone@viaa.gov.lv.