Aicina priekšmetu grupas “māksla” skolotājus apmeklēt semināru par karjeras vadību

16.03.2016

Euroguidance programma aicina vispārizglītojošo skolu 5. -12. klašu priekšmetu grupas “māksla” skolotājus (literatūra, vizuālā māksla, mūzika, deja) 19. aprīlī uz semināru „Karjeras vadības prasmju attīstīšana mācību priekšmetu saturā”.

Pasākuma dalībniekiem būs iespēja papildināt savas zināšanas par karjeras attīstības atbalsta integrēšanu mācību procesā, par karjeras vadības prasmēm un metodēm, un kā to apguvi sasaistīt ar konkrētā priekšmeta programmu un programmas apguves procesu.


Semināra norises laiks:
19.04.2016., plkst. 9:30 – 15:00
Vieta: Valsts administrācijas skola, Raiņa bulvāris 4, Rīga

Semināra programma: ?d=Semin_ra_programma_KVP_m_kslas_priek_metos_19_04_2016.pdf

Pieteikšanās semināram notiek tiešsaistē šeit.

Nepieciešamības gadījumā aicinām sazināties ar Brigitu Miķelsoni pa tālruni 67830829 vai e-pastu: brigita.mikelsone@viaa.gov.lv.