Notiks seminārs par karjeras vadības prasmēm

24.03.2016

Šī gada 14. aprīlī Euroguidance programma organizē semināru “Karjeras vadības prasmes un to integrēšana kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības saturā”.

Semināra mērķis ir veidot vienotu izpratni par karjeras attīstības atbalsta lomu izglītības procesā un veicināt karjeras vadības prasmju integrēšanu kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības saturā.

Pasākuma dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar Eiropas mūžilga karjeras atbalsta politikas tīkla (EMKAPT) rekomendācijām, Eiropas valstu pieredzi karjeras vadības prasmju ietvarstruktūras izstrādē un Somijas pieredzi karjeras vadības prasmju integrēšanā kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības saturā.


Pasākuma programma: ?d=KVP_projekts_semin_ra_programma_14_04_2016.pdf

Semināru vadīs Dr. Raimo Vuorinens, EMKAPT vadītājs, Somijas izglītības pētījumu institūta vadošais eksperts, Starptautiskās karjeras atbalsta asociācijas IAEVG viceprezidents. Pasākumā piedalīties aicināti izglītības un karjeras atbalsta politikas veidotāji un īstenotāji.

Semināra norises laiks: 14.04.2016., plkst. 10.00-17.00
Vieta: Valsts izglītības attīstības aģentūra, Z.A.Meierovica bulvāris 16-1, 5. stāva zālē, Rīga

Semināra darba valoda - angļu

Pieteikšanās semināram zvanot vai rakstot Brigitai Miķelsonei: tālr. 67830829, e-pasts brigita.mikelsone@viaa.gov.lv.