Skolotāji aicināti apmeklēt seminārus par karjeras vadības prasmju attīstīšanu vispārējās izglītības mācību priekšmetu saturā

18.10.2016

Euroguidance programma aicina 5.-12. klašu valodu skolotājus uz semināriem „Karjeras vadības prasmju attīstīšana mācību priekšmetu saturā”.

Pasākumu dalībniekiem būs iespēja papildināt savas zināšanas par karjeras attīstības atbalsta integrēšanu mācību procesā, karjeras vadības prasmēm un metodēm, un kā to apguvi sasaistīt ar konkrētā priekšmeta programmu un tās apguves procesu.

Semināra programmas apjoms: 6 stundas
Semināra programmas projekts: ?d=Paraugprogramma_Seminari_par_KVP_rudens_2016.pdf

Semināru norises vietas: 

Priekšmetu grupa Vieta Datums Adrese Kontaktpersona Lektors

Cilvēks un sabiedrība 

Jēkabpils   24.10. Jēkabpils Valsts ģimnāzija, Blaumaņa ielā 27 

Sarmīte Stikāne

sarmite.stikane@gmail.com

Sarmīte Stikāne 
Cilvēks un sabiedrība Jelgava 25.10. Jelgavas 6.vidusskola, Loka maģistrāle 29 

Anna Donskaja

annavalijeva@inbox.lv 

Anna Donskaja  
 Valodas Daugavpils 26.10. Daugavpils Saskaņas pamatskola,
Saules iela 7
Santa Čeirāne
ceirane@inbox.lv
Santa Čeirāne 
Tehnoloģijas un zinātņu pamati Cēsis 27.10. Cēsu Pilsētas vidusskola, Leona Paegles ielā 1   Dzintra Kozaka
dzintra.kozaka@dome.cesis.lv  
Vaira Buža 
Valodas Liepāja 27.10. Liepājas Raiņa 6. vidusskola, Ganību ielā 106

Aelita Jankovska

aelita.jankovska@liepaja.edu.lv

Aelita Jankovska 
Tehnoloģijas un zinātņu pamati Daugavpils 28.10. Daugavpils Centra vidusskola, Kandavas ielā 17

Santa Ceirane
ceirane@inbox.lv

Diāna Šķēle
Māksla Liepāja 28.10. Liepājas Raiņa 6. vidusskola, Ganību ielā 106

Aelita Jankovska

aelita.jankovska@liepaja.edu.lv

Irīda Morozova
Māksla Bauska 01.11. Bauskas Valsts ģimnāzija, Uzvaras ielā 10 Baiba Stūre
baiba.sture@bauska.lv
Irīda Morozova
Cilvēks un sabiedrība  Dagda 02.11. Dagdas vidusskola, Mičurina ielā 3a  Aina Odiņeca
bjcdagda@inbox.lv 
Aina Odiņeca
Valodas Limbaži 03.11. Limbažu novada ģimnāzija, Rīgas iela 28  Gunta Lāce
gunta.lace.vvg@gmail.com
Ināra Punkstiņa
Tehnoloģijas un zinātņu pamati Olaine 25.11. Olaines 2.vidusskola, Skolas ielā 1  Ieva Rokule
ieva.rokule@olaine.lv
Diāna Šķēle
Tehnoloģijas un zinātņu pamati Roja 28.11. Rojas vidusskolas telpās, Zvejnieku ielā 7

Inta Plāte

intaplate@inbox.lv 

Inta Plāte