Pieejams informatīvs buklets izglītības un karjeras speciālistiem

23.03.2017

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapā publicēts informatīvs buklets izglītības un karjeras speciālistiem par karjeras vadības prasmēm mācību priekšmetu standartos.

Bukletu var lejupielādēt Karjeras atbalsts » Euroguidance » Karjeras speciālistiem sadaļā

Euroguidance programma Latvijā, sadarbībā ar VIAA Karjeras atbalsta nodaļu ir apzinājusi valsts pamatizglītības un visparējās izglītības standartos, kā arī klases stundu programmas paraugā iekļautās karjeras vadības prasmes. Karjeras vadības prasmju aktualitāti apliecinājusi arī Latvijas Darba devēju konfederācija.