Publicēta Euroguidance tīkla gadagrāmata 2017

06.04.2018

2018. gada aprīlī ir publicēta Euroguidance tīkla gadagrāmata par veiktajām aktivitātēm un to rezultātiem 2017. gadā. Publikācijā Euroguidance Highlights 2017 apkopoti Eiropas Savienības karjeras atbalsta un informācijas tīkla Euroguidance un nacionālo Euroguidance centru sasniegumi pagājušajā gadā. Euroguidance centru veikums aptver karjeras atbalsta digitalizāciju, karjeras speciālistu apmācību un mobilitāti, kā arī karjeras atbalsta sistēmas attīstību.

2017. gads bija nozīmīgs Euroguidance tīkla darbībā, jo pagajušajā gadā tas svinēja savu 25 gadu jubileju. Par godu šim notikumam  tika izveidota jauna tīmekļa vietne, kura ir vieglāk lietojama nekā vecā un jau ir saņēmusi ļoti pozitīvas atsauksmes no lietotājiem. Euroguidance tīkls turpināja aktīvu darbu pie mūžizglītības politikas, praksēm, pētniecības un attīstības, iesaistot galvenās ieinteresētās puses ciešākai sadarbībai valsts un Eiropas līmenī.

Ar publikāciju (angļu valodā) var iepazīties Euroguidance tīkla mājaslapā: šeit