Eiropas izglītības un kultūras komisāre aicina diskutēt par jauno ES iniciatīvu „Jaunatne kustībā”

14.09.2010

Eiropas izglītības un kultūras komisāre Andrula Vasiliu (Androulla Vassiliou) aicina diskutēt par jauno Eiropas Savienības (ES) iniciatīvu „Jaunatne kustībā”. Šī ir viena no stratēģijas “Eiropa 2020” iniciatīvām, un to oficiāli atklās 2010. gada 15. septembrī. Informācija par iniciatīvu būs  atrodama komisāres Vasiliu mājas lapā 15. septembra pēcpusdienā.

Diskusija par jauno iniciatīvu būs vērojama tiešraidē 17. septembrī plkst. 16.00-17.00 tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu

Diskusijas laikā būs iespējams uzdot jautājumus par „Jaunatne darbībā” paredzētajiem pasākumiem, piemēram, jauniešu nodarbinātības uzlabošanu, izglītības satura pielāgošanu jauniešu vajadzībām, ES mobilitātes programmu popularizēšanu, kā arī par izglītības un mobilitātes politikas jautājumiem kopumā.

Jautājumus jebkurā ES oficiālajā valodā, tajā skaitā latviešu valodā, var uzdot ikviens interesents. Jautājumus var iepriekš nosūtīt pa e-pastu: EAC-YOM@ec.europa.eu līdz 16. septembra plkst. 17.00 vai arī uzdot tiešraides laikā. Vēlams iepriekš iepazīties ar interneta tiešraides tehnisko pamācību, kas pieejama angļu, franču, vācu, itāļu, poļu un čehu valodā.