Iznācis jaunais Euroguidance ziņu izdevums

15.10.2010

Iznācis jaunais Euroguidance 2010. gada oktobra ziņu izdevums „Euroguidance newsletter”.

Šajā numurā:

  • Karjeras atbalsts Flandrijas pamatskolēniem/Guidance for transitions at primary level in Flanders
  • Polijā Nacionālā karjeras nedēļa/National career week in Poland
  • Karjeras atbalsts darba vietā/Workplace guidance
  • Karjeras atbalsts Dānijas un Zviedrijas robežrajonos/Guidance in the Bordering Region of Öresund
  • Karjeras vadības prasmju konference Ļubļanā/Career management skills conference in Ljubljana
  • Kas rūpējas par aprūpētājiem?/Who cares for those who care?
  • E-atbalsta ētiskie aspekti/Electronic guidance – some ethical considerations
  • IAEVG – pasaules karjeras atbalsta speciālistu kopiena/IAEVG – the worldwide professional community for career guidance