Notiks informatīvais seminārs Latgales novada izglītības jomas pārstāvjiem

15.11.2010

25.novembrī Daugavpilī, Latgales Centrālajā bibliotēkā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) rīko informatīvo semināru Latgales reģiona vispārējās un profesionālās izglītības darbiniekiem un izglītības pārvalžu pārstāvjiem.

Seminārā  VIAA  iepazīstinās ar ES  Mūžizglītības programmas (Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig) un citu starpvalstu sadarbības programmu izglītībā piedāvātajām iespējām. NIID.lv un Euroguidance informatīvo tīklu pārstāvji stāstīs par izglītības un  karjeras atbalsta iespējām Latvijā un ārvalstīsVairāk informācijas: Rudīte Bloka, rudite.bloka@viaa.gov.lv, 67358443).