Top metodika skolotāju sadarbībai ar vecākiem

11.11.2010

EK informācijas un konsultāciju tīkla Euroguidance Latvijas nodaļa ir izveidojusi darba grupu un uzsākusi metodiskā materiāla izstrādi, kura ieviešana uzlabos  skolotāju sadarbību ar ģimeni jautājumos, kas skar  bērnu karjeras izvēli. Darba grupas ietvaros tiek gatavoti arī multiplikatori, kas nākotnē vadīs mācību seminārus.

13.novembrī notika multiplikatoru darba grupas seminārs. Semināra laikā risinājās darbs pie izstrādāto materiālu satura un mācību programmas pilnveides, ko mācību semināros izmantos  sagatavotie multiplikatori.