Skolotājus aicina apmeklēt semināru par karjeras vadības prasmju attīstīšanu

26.05.2016

Euroguidance programma aicina 5. -12. klašu valodu skolotājus uz semināriem „Karjeras vadības prasmju attīstīšana mācību priekšmetu saturā”.

Semināru dalībniekiem būs iespēja papildināt savas zināšanas par karjeras attīstības atbalsta integrēšanu mācību procesā, par karjeras vadības prasmēm un metodēm, un kā to apguvi sasaistīt ar konkrētā priekšmeta programmu un tās apguves procesu.

Pasākumā dalībnieki pilnveidos savas prasmes, lai motivētu skolēnus sākt pašizpēti, sekmētu skolēnu izpratni par savu personību un tās resursiem, veicinātu jauniešu atbildību par savu dzīvi (profesijas izvēli un izglītību), veicinātu mērķtiecīgu karjeras izvēli.


Semināru informācija

Datums

Mērķauditorija/skolotāju 

priekšmetu grupa

Vieta

Programma

Kontaktpersona

02.06.2016.

 

Valodas:

latviešu valoda, svešvaloda, mazākumtautību valoda

Dagdā

Dagdas vidusskolā, Mičurina ielā 3a

?d=02.06_KVP_Dagda_2016.pdf

Marija Micķeviča
e-pasts:
marija.mickevica@inbox.lv

07.06.2016.

Cilvēks un sabiedrība:

vēsture, sociālās zinības, mājturība un tehnoloģijas, sports, psiholoģija, ekonomika, ētika, filozofija, kulturoloģija

Aizkrauklē

Aizkraukles novada ģimnāzijā, Lāčplēša ielā 21

?d=Aizkraukle_Semin_ra_programma_KVP_07_06_2016.pdf

Aldis Labinskis

e-pasts: 
gimnazija@aizkraukle.lv

09.06.2016.

Valodas:

latviešu valoda, svešvaloda, mazākumtautību valoda

Krāslavā

Krāslavas Valsts ģimnāzijā, Raiņa ielā 25

?d=09.06_programma_KVP_Kr_slava_2016.pdf

Marija Micķeviča

e-pasts:
marija.mickevica@inbox.lv

Seminārs pārcelts uz septembri!

Cilvēks un sabiedrība:

vēsture, sociālās zinības, mājturība un tehnoloģijas, sports, psiholoģija, ekonomika, ētika, filozofija, kulturoloģija

Talsos

Talsu novada Bērnu un jauniešu centrā, Brīvības ielā 17a

?d=Talsi_Semin_ra_programma_KVP_datums_precizets.pdf

Lienīte Krūzīte
e-pasts: lienite.kruzite@talsi.lv