Tagad arī latviešu valodā grāmata par psiholoģijas profesora 40 gadu pieredzi karjeras attīstīšanas jomā

14.02.2017

Karjeras speciālistiem iztulkota konsultēšanas psiholoģijas profesora Dr. Normena Amundsona grāmata „Aktīvā iesaistīšanās” (Active Engagement), kurā var iepazīties ar starptautisku pieredzi karjeras attīstīšanas jomā - konsultēšanas teorijām, procesiem un stratēģijām.

Dr. Normens Amundsons ir konsultēšanas psiholoģijas profesors Britu Kolumbijas Universitātes Pedagoģijas fakultātē Kanādā. Savos rakstos N. Amundsons uzsver radošuma, iztēles, kultūras apzināšanās un darbības nozīmību karjeras konsultēšanas stratēģijās.

Viņa grāmatas ir tulkotas vairākās valodās — franču, zviedru, islandiešu, flāmu, somu, dāņu, grieķu, rumāņu, bulgāru, turku, arābu, japāņu, igauņu.

Grāmata ir lejupielādējams mājaslapas sadaļā Karjeras atbalsts » Euroguidance » Karjeras speciālistiem.

„Aktīvā iesaistīšanās” ir pirmā N. Amundsona grāmata, kas tiek izdota latviešu valodā. Tajā karjeras speciālisti var iepazīties ar konsultēšanas teorijām, procesiem un struktūrām, problēmu formulēšanas un risināšanas uzdevumiem, konsultēšanas nobeiguma uzdevumiem, ieteikumiem konsultēšanas kompetenču attīstīšanai. Latviešu valodas izdevums ietver jaunu informāciju par karjeras atbalsta paradigmām, jaunas un pārskatītas metodes, kā arī norādes uz e-resursiem latviešu valodā, kur tādi pieejami.