Iespēja piedalīties konferencē par karjeras vadības prasmju apguvi izglītības procesā

24.03.2017

Kuldīgā 2017. gada 28. aprīlī karjeras konsultanti un pedagogi aicināti piedalīties karjeras izglītības konferencē “Karjeras vadības prasmju apguve izglītības procesā”. 

Konferencē karjeras konsultantus un pedagogus iepazīstinās ar idejām un risinājumiem savu profesionālo prasmju pilnveidošanai karjeras izglītībā. Iegūtās prasmes palīdzēs motivēt skolēnus sākt pašizpēti, sekmēt skolēnu izpratni par savu personību un tās resursiem, veicināt skolēnu atbildību par savu dzīvi (profesijas izvēli un izglītību) un pašmotivētu lēmumu pieņemšanu. Dalībnieki tiks iepazīstināti ar karjeras informāciju un metodiskajiem resursiem.

Norises vieta: Kuldīgas Kultūras centrā, Raiņa ielā 21
Laiks: 2017. gada 28. aprīlī no plkst. 10.00 līdz 15.30
Darba kārtība: ?d=Karjeras_izgl_t_bas_3._konference_Kuld_g_.pdf

Pieteikties var līdz 2017. gada 20. aprīlim, aizpildot tiešsaistes reģistrācijas formu

Dalības maksa pasākumā ir 3 euro. Šī summa jāpārskaita uz rekvizītiem, kuri norādīti konferences darba kārtībā. Uzmanību! Ceļa izdevumus un dalības maksu nav iespējams segt no ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” līdzekļiem.

Visas dienas garumā Kuldīgas Kultūras centrā būs izstāde ar karjeras atbalsta labās prakses piemēriem Latvijas skolās.

Konferenci organizē Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru un Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociāciju.