Informācijas portāli karjeras konsultantiem

Euroguidance

 

Euroguidance tīkls apvieno visas Eiropas Kopienas Mūžizglītības programmas dalībvalstu karjeras attīstības atbalsta sistēmas. Euroguidance veicina karjeras atbalsta speciālistu pieredzes apmaiņu, apkopo un izplata informāciju par jaunākajām darba metodēm un līdzekļiem. Euroguidance tīkls veicina ES un EEZ iedzīvotāju mobilitāti mācību nolūkos un palīdz karjeras konsultantiem un citiem interesentiem labāk iepazīt Eiropā pieejamās izglītības iespējas, tāpat tīkls nodrošina informāciju par citiem praktiskiem jautājumiem, kas saistās ar karjeras izvēli un studijām ārvalstīs.
www.euroguidance.eu