Nodarbinātības informācijas portāli

EURES

 

Kopš 1993. gada Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES valstis kopā ar Lihtenšteinu, Norvēģiju, Īslandi) un Šveicē ir izveidots Eiropas valstu nodarbinātības dienestu tīkls – EURES. Šī tīkla misija ir nodrošināt brīva darbaspēka kustību ES valstīs. EURES uzdevumi: sniegt informāciju un padomus darba meklētājiem par nodarbinātības iespējām un darba un dzīves apstākļiem ES valstīs; palīdzēt darba devējiem atrast sev piemērotāko darbinieku; nodrošināt ar informāciju un padomiem darba meklētājus un darba devējus pierobežu reģionos. http://ec.europa.eu/eures/
   

Europass

 

EUROPASS darba devējiem un izglītības iestāžu pārstāvjiem palīdz skaidrā un viegli saprotamā veidā apliecināt iegūtās prasmes, iemaņas, zināšanas un darba pieredzi, izmantojot piecus Kopienas sistēmas kvalifikāciju un kompetenču pārskatāmības dokumentus.

http://www.europass.lv/